Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

“El Ferro: un patrimoni emergent”, cicle de conferències virtual del Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona durant el mes de novembre

El Campus de Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona organitza durant el mes de novembre i en format virtual un cicle de conferències sobre El Ferro: un patrimoni emergent, amb quatre sessions que tindran lloc els dilluns 9, 16, 23 i 30 de novembre a partir de les 12 h del migdia.

El patrimoni de ferro és un llegat estretament vinculat a la identitat i cultura catalana, però paradoxalment poc conegut i valoritzat al nostre territori. L’objectiu principal d’aquestes jornades és crear un espai de reflexió i debat que contribueixi a generar atenció i un major coneixement sobre aquest patrimoni, mitjançant la presentació d’experiències locals i internacionals de valorització, gestió i conservació.

Al llarg de les quatre sessions que conformen el cicle es presentaran experiències locals i internacionals de valorització, gestió i conservació del patrimoni de ferro; amb l’objectiu de contribuir a generar un espai de debat i reflexió per una major atenció i coneixement d’aquest patrimoni. La primera jornada tindrà lloc el dilluns 9 de novembre i estarà dedicada a “La gestió del patrimoni de ferro a Catalunya”, i la inauguració del cicle anirà a càrrec d’Elsa Ibar, directora general del Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya. Les següents sessions, els tres dilluns següents 16, 23 i 30 de novembre a les 12 h, estaran dedicades a “La ruta del ferro als pirineus, una eina de gestió internacional” (16 de novembre); a “Experiències en recerca, conservació i restauració del patrimoni de ferro” (23 de novembre); i a “El ferro: un patrimoni emergent” (30 de novembre), que es clourà amb una taula rodona sobre els reptes i les oportunitats del patrimoni del ferro a Catalunya.

El Campus Patrimoni Cultural i Natural (CPCN) de la Universitat de Girona és un instrument fonamental per treballar en el coneixement, valorització, conservació, difusió, ús i gestió del patrimoni cultural i natural, i actua com una referència en aquest camp, esdevenint un pol de coneixement i d’expertesa tant per a d’altres universitats i centres de recerca com per institucions, administracions, empreses i ciutadania implicada en aquest àmbit.

El CPCN basa el seu funcionament en la promoció i manteniment d’una relació continuada amb les empreses i institucions del sector. Segueix un plantejament market driven, que consisteix en desenvolupar activitats conduents a satisfer les necessitats i interessos d’R+D+I i de formació especialitzada (orientada a perfils professionals) del sector, a partir de preguntar al propi sector, ab initio, quines són aquestes necessitats i interessos. El Campus ofereix una sèrie de serveis i prestacions destinades a donar solucions a les empreses i a les institucions, afrontant els reptes actuals en el camp del patrimoni cultural i natural.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries col·labora des de l’any 2018 amb el Campus de Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona a través del Departament de Patrimoni Històric i Museus i del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, pel què fa a l’organització, col·laboració i  divulgació de les seves activitats, l’anàlisi i diagnosi de propostes d’intervenció en espais patrimonials, en protocols per a la conservació, catalogació, valorització i divulgació del patrimoni, en propostes d’interpretació i dinamització del patrimoni i disseny i realització de formació específica en l’àmbit del patrimoni.

L’assistència al cicle de conferències és gratuïta i cal inscripció prèvia (al conjunt del cicle o bé a sessions aïllades) mitjançant l’enllaç http://bit.ly/patrimoniferro. Per a més informació, podeu contactar amb el Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona: campus.patrimoni@udg.edu, al telèfon 972 41 95 78, o també al web www.udg.edu/campuspatrimoni.