Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nova ordenança municipal del procés d’intervenció en les obres

Les obres de baixa entitat podran començar els treballs sense haver d’esperar la concessió de la llicència amb  la presentació de la comunicació prèvia i la deguda documentació adjunta.

Fa pocs dies que ha entrat en vigor la  nova ordenança municipal sobre el procés d’intervenció en les obres, amb l’ objectiu de  classificar les obres municipals i la regulació del tipus d’obres que queden subjectes al règim de comunicació prèvia, dels requisits documentals i el règim sancionador aplicable.  Això implica que per obres de baixa entitat, la presentació de la comunicació prèvia amb la deguda documentació adjunta, permet  començar els treballs sense haver d’esperar la concessió de la llicència.

Aquest procediment servirà per a les obres considerades menors com per exemple:

  • Instal·lacions i obres que no requereixin elaborar un projecte tècnic
  • Construcció de  murs o tanques
  • Instal·lació de  plaques solars
  • Actuacions parcials sobre la façana sense modificar-ne la configuració
  • Reparacions parcials de coberta o actuacions sobre jardins que no impliquin tala d’arbrat ni moviment de terres

Per totes aquestes intervencions només cal presentar una comunicació prèvia d’obres que es pot  portar a terme de forma telemàtica, omplint la instància comunicada que es troba a l’apartat d’urbanisme del web municipal i seguint els passos que trobareu a tramitació de llicències i comunicacions.
També es pot tramitar de forma presencial a :

  • Castelló d’Empúries, p/ Joc de la Pilota núm. 1, de 9:00h a 14:00h (972250426)
  • Empuriabrava, Centre Cívic, Sector Gran Reserva/Av. Pompeu Fabra, de 9:00h a 14:00h (972.454.132)

Podeu consultar quin tràmit heu de presentar segons les obres que es vulguin executar a www.castello.cat . Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb el departament d’urbanisme de l’ajuntament a través del correu electrònic urbanisme@castello.cat