Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d’Empúries digitalitza en 3D objectes de la col·lecció museística

El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries ha dut a terme recentment la digitalització en models en 3D de dos objectes o béns mobles que formen part de la col·lecció permanent del museu, alhora que són dos dels objectes més importants i valuosos del patrimoni històric i artístic d’època medieval del municipi.

En concret, es tracta de la digitalització amb fotogrametria de les dues mènsules de fusta originals i d’època medieval de l’edifici de la Cúria comtal, i que en l’actualitat estan exposades al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, per tal de disposar dels dos objectes en format digital i en 3D per a la seva millor divulgació, i augmentar d’aquesta manera la visibilitat de l’equipament museístic i del patrimoni cultural castelloní entre els visitants i usuaris.

Les dues mènsules de fusta són suports arquitectònics d’una biga original i també de fusta de la planta baixa de la Cúria, i estan fetes de talla de fusta de pi a partir d’un únic tronc d’arbre, la meitat esculpida amb decoració figurativa i l’altra meitat tallada per ser encastat a la paret. Presenten la imatge dels comtes d’Empúries l’Infant d’Aragó Pere I i Joana de Foix; el comte Pere I, comte d’Empúries entre 1325 i 1342, va ordenar la construcció a partir de 1336 de la Cúria-Presó amb les restes de l’antic castell comtal del puig Mercadal. L’altra mènsula digitalitzada presenta les figures d’un jutge i d’un notari-escrivà de la Cúria comtal, el tribunal de justícia del comtat d’Empúries durant l’edat mitjana.

Ambdues mènsules estan treballades amb gran minuciositat de detalls i conserven restes de la policromia original, en forma de serra de dents, a la base del conjunt. Originalment sostenien el pes d’una gran biga de fusta original de la planta baixa de la Cúria comtal de Castelló d’Empúries, que funcionava com la Cort de l’Audiència General del Comtat d’Empúries, és a dir, el tribunal de justícia. Les dues mènsules van ser restaurades l’any 2001 pel Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya; són talles en fusta decoratives d’època medieval i de tipus civil –no religiós–, i per tant constitueixen un bé moble molt singular i d’un alt valor cultural, històric i patrimonial.

Les tasques de digitalització han estat realitzades per l’arqueòleg Pau Castillo de l’empresa Surcast. Tecnologia Aplicada al Patrimoni, qui recentment ha estat guardonat amb el Premi Emprenedor 2022 del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i de l’Associació d’Empresaris i Emprenedors de Girona, entre altres, per la seva emprenedoria personal i empresarial relacionada amb el patrimoni històric i cultural i les noves tecnologies, ja que Surcast és una iniciativa que treballa amb tecnologia aplicada al territori, i que ofereix diferents serveis dins l’àmbit de la investigació, gestió i difusió del patrimoni cultural, com són els models 3D, plantes, alçats i seccions arquitectòniques, fotografies aèries, entre altres.

Tenint en compte els bons resultats i les possibilitats que es generen, el Museu d’Història Medieval té previst en el futur continuar digitalitzant i convertint en models 3D altres objectes i béns mobles de la col·lecció permanent i del fons arqueològic municipal. Els models digitalitzats en 3D de les dues mènsules es poden veure i consultar al perfil del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de la plataforma Sketchfab.com.