Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nova retolació al Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV i al Convent de Santa Clara de Castelló d’Empúries, dissenyats per l’artista Pilar Farrés

El Museu d’Història Medieval de Castelló d’Empúries i el Convent de Santa Clara de Castelló d’Empúries han col·locat aquesta setmana dos nous rètols metàl·lics a les façanes dels edificis de la Cúria i del Convent, per tal de donar més visibilitat als equipaments museístic i cultural i per facilitar l’accés i l’arribada als visitants, usuaris i turistes.

Els rètols metàl·lics han estat dissenyats per l’artista local Pilar Farrés; a la Cúria s’ha seguit la forma de rètol amb les lletres verticals, en aquest cas la paraula “Museu”, que ja s’havia fet anteriorment a la Biblioteca Municipal i a l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries, amb uns rètols metàl·lics verticals dissenyats també per l’artista Pilar Farrés, per facilitar la visibilitat des de la plaça Jaume I i també des de la plaça de la Moneda. El nou rètol incorpora a la part superior la imatge representativa del Museu, un dibuix amb una forma antropomorfa molt esquemàtica existent en un dels grafits antics de la Presó medieval. Pel què fa a la Capella de Santa Clara s’ha optat per fer una proposta diferent i s’han col·locat dos rètols amb les paraules “Santa Clara” de tal manera que, amb la paret, fan un figura triangular. S’ha optat per aquesta versió per facilitar la visualització als visitants que vinguin d’extrem i extrem del carrer Carbonar.

La fabricació, producció i col·locació dels nous rètols han anat a càrrec del ferrer Batinox de Vilajuïga, que ja havia realitzat també els dos rètols esmentats de la Biblioteca i la Farinera, i s’ha realitzat amb ferro Corten per tal d’imitar els altres elements metàl·lics existents a la façana de la Cúria (com són els arcs trilobulats i columnes de les finestres de la primera planta) i de Santa Clara (com són els arcs i finestres de l’edifici). La realització i col·locació dels nous rètols ha estat supervisada per l’arquitecte municipal de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, per tal de complir amb la normativa municipal arquitectònica vigent, ja que no s’ha actuat directament a cap pedra de la façana.

Paral·lelament, des del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV s’ha realitzat també diversos domassos de tela ornamentals per col·locar-los també a la façana del Museu, concretament a la façana de la Cúria i un altre domàs decoratiu en una de les finestres exteriors de la Presó medieval, amb l’objectiu de decorar i ambientar el Museu, de forma temporal,  amb motiu de jornades culturals i de patrimoni i festivitats especials, com ara el Festival Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries. També s’ha aprofitat per millorar i realitzar nous rètols de senyalització del Museu que s’han col·locat en senyalitzacions verticals properes al Museu, de forma que es busca facilitar la visibilitat i l’arribada dels visitants i usuaris de l’equipament.