Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries formarà part del desplegament del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives

La participació de l’Ajuntament en el Pla es formalitza mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries (que inclou Sant Miquel de Fluvià i Sant Pere Pescador) pel qual rebrà una subvenció de 70.011€ de la Generalitat

El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya posa en marxa el Pla de Millora d’Oportunitats Educatives. La finalitat d’aquest pla (PMOE) és lluitar contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic, centrant l’atenció en els centres educatius amb més complexitat educativa i en la participació dels ens locals. És en aquest pla doncs, que es vol incloure el Pla Educatiu d’Entorn (PEE) de Castelló d’Empúries.

Concretament, al PEE de Castelló d’Empúries (que inclou Sant Miquel de Fluvià i Sant Pere Pescador) se li han assignat un total de 70.011€ que s’han de destinar a:

-L’acompanyament, motivació i suport a l’alumnat i reforç de l’atenció educativa.

-A l’acció educativa comunitària i d’oportunitats educatives més enllà de l’escola.

El desplegament d’aquestes mesures s’haurà d’abordar en el marc de la Comissió operativa del PEE i haurà de formar part del Pla anual d’actuacions per al curs 2020-21. Cada PEE ha d’elaborar el seu pla anual que ha d’incorporar les accions que desenvoluparan les mesures convenients, sempre sota la coordinació del PEE.

El PMOE és una mesura extraordinària per al curs 2020-2021, amb voluntat de permanència en els propers cursos escolars i es regula mitjançant una resolució. Aquesta mesura extraordinària s’ha adoptat amb l’objectiu de pal·liar els efectes desfavorables de la suspensió de l’activitat lectiva presencial durant el darrer trimestre del curs 2019-2020, i està adreçada als centres amb més complexitat educativa i als Plans Educatius d’Entorn (PEE) que englobin aquests centres, per lluitar contra les desigualtats educatives d’origen socioeconòmic i reforçar l’equitat del nostre sistema educatiu.

El pla situa el principi d’autonomia dels centres i la dimensió comunitària de l’educació com a estratègia clau per reforçar l’equitat del sistema educatiu. Es preveu la dotació de recursos als centres educatius mitjançant un acord de corresponsabilitat i la incorporació de mesures per impulsar i promoure el treball en xarxa, la coordinació i el lideratge de l’Administració local a través dels plans educatius d’entorn.

La participació de l’Ajuntament en el Pla es formalitza mitjançant el Pla Educatiu d’Entorn amb la signatura de l’addenda addicional al conveni entre l’Ajuntament i la Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa.

Un dels objectius generals del Pla és reforçar la dimensió comunitària de l’acció educativa i potenciar les oportunitats educatives més enllà de l’escola i reforçar els plans educatius d’entorn.