Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

El servei de voluntariat de suport al confinament de Castelló d’Empúries ja funciona a ple rendiment

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries va activar el dia 16 de març un servei de voluntariat de suport al confinament amb l’objectiu d’ajudar a les persones vulnerables perquè tinguin a l’abast les necessitats bàsiques cobertes  sense haver de sortir de casa,  mentre duri l’estat d’alarma. 

La crida va obtenir molta resposta i en aquests moments ja hi ha una llista de voluntaris i voluntàries d’ aproximadament 40 persones, 17 de les quals ja estan assignades a famílies o persones que, a causa de formar part del col·lectiu de risc de contagi per coronavirus, no poden sortir al carrer. Anar a comprar menjar, medicaments a la farmàcia,  a llençar les escombraries, anar a comprar gas butà o fins i tot anar a passejar els gossos. Aquestes són les tasques que porten a terme els voluntaris i voluntàries.  

El servei de voluntariat de Castelló d’Empúries, coordinat pel Departament de Benestar Social i Famílies, ha d’atendre persones de moltes nacionalitats diferents i això ha fet que per tal de poder oferir una millor atenció als veïns i veïnes que ho necessitin,  al moment d’inscriure’s com a voluntari o com a persona que requereix el servei,   es reculli informació més detallada de cada un per tal de poder assignar els voluntaris i voluntàries amb el perfil més adequat a cada usuari, ja sigui perquè viuen a prop o perquè es poden comunicar amb la mateixa llengua. A part d’això, el servei s’ha organitzat de tal manera que cada voluntari es responsabilitza d’un domicili o d’una persona, sempre la mateixa. Aquest fet està funcionant molt bé perquè una vegada els serveis socials del municipi els posen en contacte ja són ells mateixos que s’entenen per qualsevol cosa que necessitin. Es crea vincle i sembla que tot flueix més fàcilment.  A més d’això, abans de començar el voluntariat es donen recomanacions per minimitzar riscos , seguint les indicacions de salut, i se’ls faciliten mascaretes per a realitzar les tasques amb seguretat. 

Des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’ha fet també una crida a la gent major de 65 anys perquè faci ús d’aquest voluntariat i es quedin a casa. Per tal de fer arribar aquesta informació a més gent també s’ha demanat la col·laboració als comerços i establiments del municipi perquè si entra gent als seus establiments que creuen que formen part de la població de risc de contagi  els informin sobre el servei per tal que s’hi inscriguin com a usuaris.

Tal com s’ha especificat anteriorment, aquest servei està coordinat per professionals de l’Acció Social de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i és un complement als serveis ordinaris.