Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries continua amb el servei de desinfecció dels punts crítics del municipi i torna a fer una crida al civisme en aquests moments excepcionals

La setmana passada l’empresa de neteja del municipi, Cenet06, va iniciar els serveis de desinfecció. Aquestes tasques es porten a terme seguint els protocols i les instruccions dictades per diferents administracions.

D’acord amb aquests procediments les tasques de desinfecció es realitzen amb diferents vehicles que disposen de grups de pressió aplicant una solució d’hipoclorit sòdic al 0,1% que equival a 20 ml de lleixiu per litre d’aigua. S’incideix sobretot en zones específiques i punts crítics que ho requreixen com són:

  • Espais públics de major concurrència aquests dies i que poden comportar un major risc de contagi: CAP de Castelló, entorns de la Policia Local, farmàcies, marquesines d’autobús, entorns dels local de Càritas….
  • Contenidors de les àrees d’aportació i les papereres. S’efectua una desinfecció exterior dels contenidors de les 5 fraccions. Totes les àrees d’aportació son desinfectades cada 2 dies.
  • Maquinària i instal·lacions de CENET06. S’actua sistemàticament en l’interior de les cabines dels vehicles, taller, oficines i sanitaris de les instal·lacions de CENET06.

Pel que fa als serveis ordinaris essencials es mantenen d’acord amb les recomanacions efectuades per l’Agència de Residus de Catalunya. Es garanteix la recollida ordinària dels residus municipals i es mantenen tancades les dues deixalleries des del dia 17/03/2020.

Actualment l’empresa de neteja CENET06 treballa per torns alterns setmanals amb la meitat de la plantilla disponible, quedant l’altra meitat confinada als seus domicilis per tal d’assegurar que es podrà garantir el servei en cas de contagi d’algun treballador.

Crida al civisme

En aquests moments s’està treballant amb mesures excepcionals. És per aquesta raó que des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries s’insisteix en demanar als veïns i veïnes que :

  • S’utilitzin correctament els contenidors, dipositant tots els residus a l’interior del contenidor corresponent, mai a la via pública.
  • Es mantinguin a casa els voluminosos, mobles, i altres residus especials per quan les deixalleries tornin a estar obertes.
  • Que es faci un bon ús de les papereres sense dipositar-hi bosses d’escombraries.
  • Que es recullin convenientment els excrements dels gossos, dipositant-los en contenidor gris de rebuig o en papereres.
  • S’evitin o minimitzin les activitats que embruten els carrers (obres, transports de fems…) 

Ara més que mai és important la col·laboració de totes i tots per mantenir nets els carrers i les places. Intentem que imatges com aquestes no es repeteixin al nostre municipi.