Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Els 17 regidors de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries acorden una primera fase de mesures econòmiques per fer front a la COVID-19

Nou calendari fiscal,  bonificacions en taxes municipals, dues línies de subvencions per autònoms, empreses i treballadors i l’augment d’algunes partides pressupostàries de l’Ajuntament, són  les primeres mesures del pla de xoc contra la COVID-19

Els 17 regidors de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries han acordat un seguit de mesures per tal de fer front a l’impacte  sanitari, social i econòmic provocat per la pandèmia de la Covid19.  En primer lloc, es vol posar en valor  l’acord pres de forma conjunta davant una situació d’emergència mai viscuda fins avui, que ha permès aprovar un primer paquet de mesures a les que es destinaran 900.000€ amb l’objectiu de donar resposta a les  afectacions  provocades per aquesta  forta crisi i per tal  d’ajudar a  reactivar l’economia del municipi.  Les mesures són les següents:

 Modificació de les ordenances fiscals sobre activitats econòmiques:

 • 25% de bonificació en la taxa d’escombraries d’aquells establiments i comerços,  que durant l’estat d’alarma i  abans de l’inici de la desescalada,  no han pogut obrir per no formar part dels serveis essencials.  
 • 30%  de bonificació en la taxa de mercats
 • 100% de bonificació a les terrasses dels establiments que no faran ampliació i bonificació del 75%  a aquells establiments que en demanin  l’ampliació.

Aquestes bonificacions s’estima que suposaran un total de 260.000€

2 Línies de Subvencions per a treballadors, empreses i autònoms afectats econòmicament pel COVID19 amb un pressupost total de 400.000€, 200.000€ per a cada línia.

 • Ajut de 500€ per als treballadors afectats per la crisi
 • Ajut de 500€ per a empreses i autònoms afectats per la crisi

Ampliació de les següents partides pressupostàries de l’ajuntament que necessitaran més recursos per fer front a les problemàtiques provocades per la crisi econòmica i social:

 • Augment de 50.000€ en la promoció econòmica i turística del municipi
 • Augment de 75.000€ per a la partida de Benestar Social i Famílies
 • Augment de 115.000€ a les partides pressupostàries destinades a Salut, Seguretat i als serveis de neteja, entre  d’altres.

Pel que fa als impostos i a les taxes es vol fer saber,  que en data 7 de maig,   es va  aprovar en Junta de Govern Local  un nou calendari fiscal dels padrons municipals que es poden consultar al web de l’Ajuntament. Es permetrà el  fraccionament fins a final d’any sense interessos i fins a un màxim de 24 mesos a l’interès legal del diner, tal com marca la llei.  

També es vol comunicar que s’està treballant  per aplicar altres  mesures referents a:

 • Casals d’estiu i activitats de lleure infantil i juvenil,  per tal de garantir-ne la seguretat i posar-los  l’abast a tothom
 • Zona blava, amb l’objectiu  que ningú hagi de pagar-la aquest 2020
 • Noves mesures aplicables als serveis de les platges.

Per últim, els diferents grups polítics de l’Ajuntament volen comunicar que renuncien fins a finals de 2020, a les aportacions econòmiques que rep cada grup polític municipal en funció del nombre de regidors,  que s’assignaran a les partides pressupostàries destinades a fer front a la crisi sorgida de la pandèmia de la COVID-19.