Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Els alumnes de 3r d’ESO de l’INS Castelló d’Empúries realitzen un taller de dibuix al Convent de Sant Agustí

El Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV i l’INS Castelló d’Empúries han realitzat al llarg d’aquesta setmana i per segon any consecutiu una activitat pedagògica conjunta que ha consistit en la visita a l’antic Convent de Sant Agustí de la vila per part dels set grups diferents d’alumnes de tercer curs d’ESO de l’institut castelloní, per tal de conèixer l’immoble de la mà de Jordi Canet, tècnic del departament de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, i la realització d’un taller d’educació visual i plàstica relacionat amb l’edifici.

Durant la setmana, en diferents dies i hores, uns 150 alumnes aproximadament de tercer curs d’ESO de l’INS Castelló d’Empúries, acompanyats de professors, han visitat durant les classes de dibuix l’espai de l’antiga església del convent, dels segles XVII i XVIII, on han escoltat les explicacions sobre l’evolució històrica i arquitectònica així com el valor patrimonial i cultural de l’immoble, i han realitzat també una sessió pràctica de dibuix d’algun element arquitectònic o artístic de l’interior de l’església, on es conserven encara les restes de les pintures murals originals, així com dos ossaris-criptes i un túnel subterrani antic al subsòl de l’edifici. També han visitat l’edifici un grup d’alumnes de disseny de quart d’ESO que han realitzat una pràctica de fotografia i disseny.

La destrucció l’any 1654 del primitiu convent medieval de Sant Agustí d’extramurs, del segle XIV i situat al barri de Sant Llàtzer, va obligar als monjos agustinians de Castelló d’Empúries a reconstruir-lo a l’interior de la vila, al mateix emplaçament on es troben uns túnels subterranis d’una certa antiguitat ja esmentats per Jeroni Pujades al segle XVII i també per Francisco de Zamora al segle XVIII. La ubicació de l’actual edifici del carrer Calabró coincideix amb el centre del puig Mercadal, una de les primeres àrees de població de Castelló d’Empúries i alhora l’espai de l’antic castell altmedieval de la vila.

L’any 1836 el convent va ser objecte de les desamortitzacions de propietats eclesiàstiques decretades per Mendizábal, per la qual cosa el monjos agustins abandonaren definitivament el convent i la propietat passà a mans de particulars; i a final del segle XIX, la finca del convent fou finalment dividida en dues parts. L’edifici de l’antic convent de Sant Agustí és un immoble amb un alt valor històric que forma part dels béns catalogats del patrimoni cultural català per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. És d’una sola nau, amb arcs molt apuntats i sense creuer, i la torre del campanar s’aixeca entre el convent i l’església. L’edifici ha estat rehabilitat per l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb el suport de la Diputació de Girona.

La informació i les imatges de les diverses visites dels alumnes de tercer curs d’ESO es podran veure a la pàgina web de l’institut: agora.xtec.cat/iescastellodempuries. A final del mes d’abril el Museu d’Història Medieval continuarà la col·laboració amb l’institut i està prevista també enguany la visita dels alumnes de 1r d’ESO al Museu.