Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Es publica el número 21 de la revista ‘Mot so razo’ del Centre d’Estudis Trobadorescos i la Universitat de Girona

Ja ha sortit publicat en suport digital el número 21 de la revista Mot so razo, editada conjuntament pel Centre d’Estudis Trobadorescos de Castelló d’Empúries i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, fruit del conveni de col·laboració vigent entre l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i la Universitat de Girona.

La publicació Mot so razo és una revista especialitzada en tots els àmbits de la cultura medieval, de gran prestigi en l’àmbit universitari europeu, que es publica des de l’any 1999 i que es presenta cada any en el marc del Festival Terra de Trobadors de Castelló d’Empúries. Com a eixos temàtics principals promou la recerca filològica, històrica i cultural sobre l’antic comtat d’Empúries i l’herència dels trobadors a la Corona d’Aragó.

Aquest darrer número, que correspon a l’any 2022, dedica el dossier central a “Dante a la literatura catalana medieval”, amb tres interessants articles de Lola Badia, Lluís Cabré i Guillem Cunill-Sabatés. També hi apareixen publicats dos treballs complementaris de Noemi Pigini, Josep Pujol i Marta Marfany, així com un apartat de ressenyes bibliogràfiques.

Els setze primers números de la revista estan publicats en suport paper, i a partir de l’any 2017 la revista s’edita en suport digital, la qual cosa permet una major divulgació en l’àmbit acadèmic, universitari, cultural i s’arriba també a un públic més ampli. Podeu llegir i consultar aquest i tots els números publicats de la revista al portal obert de revistes científiques de la Universitat de Girona: www.revistes.udg.edu/mot-so-razo/index.

També es pot accedir a la consulta de la revista a través de la pàgina web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a l’enllaç: www.castello.cat/revista-mot-so-razo.