Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Iniciada la fase de validació tècnica de les propostes recollides al Pressupost Participatiu 2024

Aquest dilluns han començat els treballs de validació de les més de 600 propostes rebudes per part de la ciutadania en el Pressupost Participatiu.

Durant aquest mes de maig es duran a terme diverses reunions de la comissió tècnica i s’analitzaran les diverses propostes, agrupant les propostes repetides o similars, i validant aquelles que superin els requisits establerts, com respectar el marc normatiu i legal existent, que siguin de competència municipal, no contradiguin plans aprovats, que siguin tècnicament possibles, que no sobrepassin els 150.000 € i que siguin considerades una inversió.

Un cop finalitzada aquesta fase de validació, es farà públic un document amb les propostes vàlides i les desestimades, especificant en aquest cas, el motiu.

La següent fase que es preveu realitzar a finals del mes de juny, serà la convocatòria del Fòrum Ciutadà de Priorització, on la ciutadania del municipi serà convocada a prendre-hi part. Els assistents a partir d’una sessió participativa, hauran de seleccionar un nombre determinat de propostes, entre les propostes vàlides, que seran finalment les que se sotmetran a la votació final popular.