Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’ACA aprova la constitució de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la plana litoral de la Muga

  • En els darrers 4 anys, l’ACA ha treballat amb els diferents usuaris que capten aigua de la part més costanera de l’aqüífer fluviodeltaic del Fluvià i la Muga (massa 32) per a l’elaboració dels estatuts
  • Els objectius d’aquesta nova comunitat d’usuaris persegueix una explotació sostenible i racional de l’aqüífer, evitar les possibles alteracions qualitatives i fer possible una adequada recàrrega de reserves
  • L’ACA potencia el desplegament d’aquest tipus de comunitats per apropar la gestió al territori, tal i com s’ha fet mitjançant altres comunitats constituïdes anteriorment, com la dels usuaris del Baix Ter, el delta del Llobregat i l’aqüífer de Carme Capellades, entre d’altres

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), mitjançant resolució del director, ha aprovat la constitució de la Comunitat d’Usuaris d’Aigües de la plana litoral de la Muga. En els darrers 4 anys, l’ACA ha treballat i ha coordinat amb els diferents usuaris que capten aigua de la part més costanera de l’aqüífer fluviodeltaic del Fluvià i la Muga, així com també amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona, l’elaboració i aprovació dels estatuts.

Aquesta figura, que l’ACA ha coordinat en altres àmbits de les conques internes com en el Baix Ter, el delta del Llobregat o l’aqüífer de Carme Capellades, té com a objectiu una adequada gestió de l’aigua per als diferents usos (domèstics, agrícoles, ramaders, ambientals, industrials i lúdics), fixar uns criteris d’explotació sostenibles i evitar possibles alteracions qualitatives com la intrusió salina, entre d’altres.

La Comunitat, a més de garantir una gestió sostenible de l’aqüífer, podrà dur a terme actuacions de millora i/o neteja de les captacions, així com tasques de vigilància i inspecció (aquestes, coordinades amb l’ACA).

Per a l’Agència Catalana de l’Aigua, la creació, constitució i desplegament d’aquest tipus de comunitats serveix per apropar la gestió de l’aigua al territori, permet la corresponsabilització dels usuaris de l’aigua del territori respecte a la presa de decisions conjuntes entre usuaris i administració i vetllar per la correcte gestió de l’aigua, tan en qualitat com en quantitat, per tal de preservar el recurs per els usuaris actuals i les generacions futures.