Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries convoca un concurs de projectes per a la rehabilitació de la Sala Municipal

L’Ajuntament ha aprovat les bases del concurs de projectes d’arquitectura per a la rehabilitació de la Sala Municipal amb l’objectiu de destinar-la a usos culturals. Es tracta de l’antiga església del convent de Sant Domènec del s. XVI-XVII que durant la segona república es va adequar com a sala de festes de la vila. Posteriorment, als anys 1980, es va realitzar una altra rehabilitació també com a sala municipal. Ara, l’Ajuntament vol convertir-la en una sala amb les característiques idònies per acollir funcions de teatre, petits concerts i conferències, entre d’altres. L’obra representa una millora important per al municipi, ja que ara mateix no es disposa d’un espai amb l’equipament necessari per desenvolupar-hi aquest tipus d’activitats. És amb aquest objectiu doncs, que es porta a terme un concurs de projectes amb intervenció de jurat, amb la finalitat de seleccionar la proposta arquitectònica que, per la seva qualitat, valors tècnics, funcionals, arquitectònics, culturals i mediambientals, sigui considerada la millor i més adequada per a un equipament d’aquestes característiques.

El jurat seleccionarà les que consideri les tres millors idees de projecte que es portaran a votació popular per conèixer l’opinió del poble. L’equip de la proposta guanyadora durà a terme la redacció del projecte bàsic i executiu i la direcció d’obres per a la rehabilitació de la Sala Municipal.  

Desenvolupament del concurs

Per participar i accedir al concurs serà necessari i imprescindible que els licitadors autors del projecte i director de l’obra siguin arquitectes col·legiats. El termini de presentació d’ofertes acabarà el proper 21 de setembre. Aquells que hagin estat admesos disposaran fins al 20 d’octubre per presentar la seva proposta.  

El concurs es dividirà en dues fases. En la primera es portarà a terme la selecció dels cinc equips que passaran a la segona fase i és en aquesta segona fase que es decidirà l’equip guanyador del concurs. Per tal d’accedir a la primera fase es preveuen dues modalitats: La modalitat A,  dirigida a arquitectes que puguin acreditar experiència en obres de rehabilitació similars, i la modalitat B, per aquells o aquelles arquitectes que no tenen experiència en obres d’aquest tipus,  pel que se’ls demanarà una proposta idea de forma anònima. Així doncs en aquesta primera fase el jurat seleccionarà cinc treballs, dos de cada una de les modalitats (A i B) i una tercera que es consideri la millor sense tenir en compte de quina modalitat és. D’aquesta manera l’Ajuntament obre la porta a la participació a estudis d’arquitectura sense experiència en aquest tipus de projectes donant l’oportunitat a joves arquitectes a  presentar les seves propostes.  

Aquells que hagin estat seleccionats passaran a la segona fase en la que hauran de presentar un avantprojecte pel qual rebran un premi de 3.000€ pel fet de ser finalistes. D’aquests, el jurat hauria d’escollir-ne tres que seran exposats en el marc del programa de participació ciutadana de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per tal de conèixer la decisió del poble.

Aquell avantprojecte que acumuli una major puntuació global serà el projecte guanyador. El pressupost total del concurs és de 111.847, 56 €