L’Ajuntament de Castelló d’Empúries edita un llibret amb preguntes i
recomanacions de com actuar pel be del medi ambient i l’entorn urbà
L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha editat un llibret que amb el títol “I tu, què fas pel medi ambient i l’entorn urbà?” planteja un seguit d’interrogants a la ciutadania amb l’objectiu de conèixer el seu grau de compromís amb l’entorn i el municipi.
El document, del qual se n’han imprès un total de 15.000 exemplars, exposa
aspectes tan diversos com la separació dels residus, la recollida de la fracció orgànica i l’autocompostatge, com actuar davant una palmera afectada per l’escarabat morrut, les obligacions dels propietaris de gossos, la participació dels particulars en la lluita contra el mosquit tigre i la superpoblació de coloms, o l’estalvi d’aigua i l’eficiència energètica.
El fet de que per cadascuna de les temàtiques tractades es plantegi un interrogant i a l’hora una resposta de com actuar, converteix aquest llibret profusament il·lustrat en una bona eina per a les escoles i els ensenyants, a banda també d’un material amb finalitats pedagògiques pel conjunt de la ciutadania.
En els propers dies aquest llibret es farà arribar a tots els domicilis del municipi i als comerços, i també es repartirà entre els alumnes de les tres escoles i al seu professorat per tal que el puguin utilitzar com una eina de treball a les aules.