Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries intensifica les mesures per a una tornada a l’escola segura

L’inici del curs escolar 2020-2021 és a tocar i això significa que són dies de preparatius i organització per a poder donar la benvinguda als alumnes als centres educatius. Enguany, les gestions habituals de l’inici de curs s’han vist marcades per la covid-19, la qual cosa ha fet que els centres educatius es reinventin per ajustar la seva activitat seguint les mesures de prevenció i protecció indicades pels Departaments d’Educació i Salut de la Generalitat.

Des de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ens hem reunit amb cadascuna de les 3 escoles i la llar d’infants del municipi, per a poder-los donar suport logístic a les propostes i peticions que ens han anat fent arribar per a poder aplicar les mesures necessàries per a la seguretat de tota la comunitat educativa d’acord amb la situació actual i poder així començar aquest curs amb les màximes garanties possibles.

Tot i que cada centre educatiu té unes necessitats i demandes específiques, hi ha dos aspectes principals abordats en tots ells, que és tot el relacionat amb garantir les mesures d’higiene, neteja i desinfecció que es requereixen per afrontar aquest nou curs escolar, així com també la col·laboració en la gestió de la nova organització d’entrades i sortides, que s’ha previst als diferents centres per aquest curs o la cessió d’alguns espais municipals per tal d’ajudar-los a complir la ràtio com és el cas de l’Escola Joana d’Empúries o l’Institut de Castelló d’Empúries.

Així doncs, per una banda l’Ajuntament ha augmentat les hores i el personal de neteja per a intensificar les mesures d’higiene i desinfecció dels centres educatius, posant especial atenció a les zones més crítiques com poden ser els lavabos i zones que són més de contacte pels alumnes, com les baranes, poms de portes, material… etc., sobretot aquells que seran compartits entre diferents grups estables, però a més es facilita diferent tipus de material necessari per aplicar aquestes mesures d’higiene a totes les escoles, com ara papereres amb tapa i pedal, dispensadors de sabó i/o productes de neteja adaptats als requeriments actuals.

Per altra banda, seguint les indicacions que la Generalitat de Catalunya ha donat als centres, s’han hagut d’ampliar el nombre d’accessos d’entrada i sortida a les escoles, per evitar aglomeracions de persones i minimitzar els riscos de contagi i propagació del virus. És per això que per part de l’Ajuntament ens hem reunit amb els centres juntament amb la policia local, i conjuntament s’han pres mesures de condicionament d’alguns d’aquests accessos, per augmentar-ne la seguretat vial, ja sigui traient alguns aparcaments en alguns casos, afegint senyalitzacions específiques o marcant zones específiques per a vianants o per estacionament de temps limitat. A més, sobretot els primers dies de curs, hi haurà presència d’agents de la policia local a les hores d’entrada i sortida de les escoles, per a facilitar tant la circulació de vehicles com el pas dels alumnes i les famílies, i donar suport amb les diferents situacions que es puguin donar.

Cal tenir molt present que aquest curs comença amb moltes novetats i diferències en relació a l’organització dels cursos anteriors, de manera que caldrà anar valorant el funcionament de les noves mesures i anar-ho adequant a les problemàtiques que puguin anar sorgint, o sigui que si es valora que cal realitzar futures actuacions per millorar algun dels aspectes s’aniran realitzant nous canvis i adaptacions en aquesta línia.

Amb aquestes accions l’Ajuntament pretén aconseguir al màxim l’objectiu de poder començar el curs amb la major normalitat possible però amb totes les garanties de seguretat necessàries en relació a la realitat actual.