Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ecomuseu Farinera mira cap al futur

L’Ecomuseu Farinera ha començat a treballar en el Pla Estratègic del museu per tal de definir la missió i el posicionament pels propers anys. El pla requereix tot un treball d’estudi sobre el terreny que reumeixi tant la documentació objectiva com les aportacions subjectives dels principals actors implicats: agents i entitats culturals i socials de l’entorn, agents propers de gestió turística, agents pròxims del sistema educatiu, etc. Aquest treball s’ha encarregat a l’empresa gironina Alisis Cultural i compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

Aquest Pla Estratègic haurà de definir els valors, els objectius, les línies estratègiques, els principals projectes a desenvolupar així com una bateria d’accions concretes que permetran fer avançar el Pla. I es farà en dos moments temporals: en un primer temps es faria una diagnosis de l’estat de l’Ecomuseu  Farinera: l’espai, l’equip, el projecte, els públics, la comunicació, l’entorn, etc. En un segon temps, es definirà un pla d’actuació amb propostes a mitjà i llarg termini.