Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries plenament implicat en garantir el dret a l’habitatge

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries adquirirà una parcel·la a Empuriabrava amb la finalitat de construir-hi habitatge dotacional. Aquesta adquisició respon a l’objectiu del govern actual de garantir el dret a l’habitatge i facilitar-hi l’accés. Amb aproximadament 30 habitatges previstos, aquesta iniciativa busca millorar l’oferta d’habitatge a curt termini i assegurar un desenvolupament planificat i sostenible a llarg termini per a Castelló d’Empúries, anticipant-se a les necessitats demogràfiques futures.

Paral·lelament, el departament d’Habitatge de l’Ajuntament està immers en diversos projectes destinats a facilitar l’accés a l’habitatge. S’estan explorant diferents opcions i s’estan iniciant projectes que es revelaran en els propers mesos, amb l’objectiu de promoure l’oferta d’habitatge.

El compromís amb la diversitat de l’oferta d’habitatges és un aspecte clau d’aquesta estratègia municipal, amb especial atenció a les necessitats específiques de les diferents franges de la població. La planificació urbanística busca no només satisfer les demandes actuals, sinó també anticipar-se als canvis demogràfics i a les futures necessitats dels ciutadans de Castelló d’Empúries.

Segons declara el regidor del departament d’Habitatge, aquests projectes reflecteixen l’interès i la dedicació del departament per abordar de manera integral la problemàtica de l’habitatge al nostre municipi. Amb la gestió eficaç dels recursos municipals, aquesta iniciativa representa un pas cap a la creació d’una comunitat més inclusiva i sostenible capaç d’atendre les necessitats dels castellonins i castellonines. L’Ajuntament de Castelló d’Empúries reafirma, amb aquesta adquisició, el seu compromís amb la millora de les condicions d’habitatge i segueix la línia de les polítiques estatals de promoure l’accés a l’habitatge.