Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries fa un balanç positiu de l’any 2020 malgrat les restriccions patides arrel de la Covid-19

A partir de la memòria d’activitats que s’elabora anualment s’ha detectat un augment significatiu de les consultes no presencials i una diversificació del perfil d’usuari que anima a incrementar la presència de catàlegs en línia i la incorporació de documentació digitalitzada  per tal de reforçar el servei d’atenció telemàtic.

La pandèmia de la Covid-19 ha obligat a adoptar mesures extraordinàries per garantir la seguretat, tant de les treballadores com dels usuaris de l’arxiu, i això ha afectat directament al servei de consulta presencial ja que l’aforament ha quedat reduït a un usuari, amb cita prèvia.

Tot i el context d’emergència sanitària, i amb el tancament del servei  durant unes setmanes, s’han atès més usuaris externs el 2020 que el 2019. Els esforços per posar la documentació a l’abast de la ciutadania a través del web de l’ajuntament i del cercador de la Generalitat, arxius en línia, s’ha vist recompensat. I és que una mica més de la meitat de les peticions de consulta de documents, llibres o fotografies, en concret un 55,4 %, s’han resolt de forma telemàtica, a través de correu electrònic. I en el cercador arxius en línia s’hi han comptabilitzat un total de 3.930 consultes de documents de Castelló.

Seguint la tendència d’anys anteriors, els fons més consultats són el de l’ajuntament de Castelló i  el de l’escrivania dels comtes d’Empúries. En tercer lloc, la biblioteca auxiliar, a continuació l’arxiu fotogràfic i el registre civil. També el fons personal de l’Esteve Ripoll, el dels germans Palau Massot i el de Pau Guanter Casadevall “el rossinyol”.

El grup majoritari d’usuaris externs és el d’historiadors, en general acostumen a ser  professors universitaris, estudiants de grau o de doctorat  i solen consultar els fons històrics, principalment el fons medievals del comtat d’Empúries. Seguidament, els arquitectes, enginyers i altres tècnics que bàsicament consulten expedients d’obres i urbanisme, i també músics i periodistes. Com a fet rellevant, el 2020 vam atendre 8 estudiants de batxillerat de l’INS de Castelló que van elaborat el seus  treballs de recerca a partir de documentació i informació de l’arxiu.

Contràriament al que semblaria, el volum de treball més important pel que fa al servei de consulta es té amb els treballadors del mateix Ajuntament, que representa un 78% de les consultes totals. Durant el 2020 s’han prestat 987 expedients que els permet desenvolupar la seva activitat administrativa. El 80% dels quals han estat llicències d’obres particulars.

La documentació que es consulta passa una quarantena de 10 dies.