Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

L’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries ingressa documents sobre la construcció del barri del Toribi Duran

La família Sunyer Bover de Salt ha donat un conjunt de documents del segle XIX relacionats amb la construcció del barri del Toribi Duran

El fons ingressat a l’arxiu de Castelló d’Empúries consta de dos conjunts documentals. D’una banda, aplega un grup d’escriptures notarials pertanyents a Lluís Hugas Garrigolas, avantpassat de la família Sunyer i de l’altra, una col·lecció de fotografies sobre les activitats organitzades per la parròquia durant el període de temps en què fou rector Mn. Àngel Sunyer Aymerich, oncle dels donants.

La documentació sobre el barri del Toribi Duran consta de 41 documents ( anys 1852, 1884-1950) i 3 plànols de finals del segle XIX que permeten resseguir l’evolució d’aquest eixample urbà, avui integrat al nucli antic. Durant la segona meitat del segle XIX el mecenes Toribi Duran Garrigoles va comprar, en el sector nord-est de la vila i fora muralles, una gran finca agrícola, molt ben delimitada, on s’hi aixecava el mas conegut com la Guarda. Posteriorment, el terreny fou parcel·lat i establert a diversos particulars a canvi d’uns censos anuals. A la mort del mecenes, la gestió de les parcel·les d’aquest entorn va quedar repartida entre els cosins Lluís, Baldomer i Maria Hugas. En el fons doncs, hi podem consultar el testament de Toribi Duran i  les escriptures de compravenda, inscripcions al registre de la propietat i especialment els contractes d’establiments de parcel·les  a diversos particulars de Castelló i dels pobles veïns.

Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és toribi-duran1-400x341.jpg

Pel que fa a la col·lecció de fotografies ingressades,  bàsicament abracen el període de temps en què Mn. Àngel Sunyer fou rector de Castelló d’Empúries. Hi trobem imatges de celebracions religioses, grups de catequesi, excursions i altres sortides culturals organitzades per la parròquia. En total són 241 fotografies, majoritàriament en color, des dels inicis dels anys 50 fins a finals dels anys 90 del segle passat, que ens permeten resseguir la vida parroquial de Castelló d’Empúries.

El fons es troba classificat i descrit i es pot consultar l’inventari complet a través d’Arxius en línia http://arxiusenlinia.cultura.gencat.cat/ArxiusEnLinia/numRegistresAvan.do o a la pàgina web de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a la secció de l’Arxiu Municipal https://www.castello.cat/serveis/arxiumunicipal/que-hi-trobem-a-larxiu/3-2-el-quadre-de-fons/