Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

“Les desamortitzacions a Castelló d’Empúries al segle XIX” de Montserrat Moli Frigola, treball guanyador de la cinquena Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha concedit, a través del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV, la cinquena edició de la Beca Jeroni Pujades de Recerca Històrica al treball d’investigació titulat Les desamortitzacions a Castelló d’Empúries al segle XIX. El paisatge i el paper estratègic de Castelló d’Empúries i l’àrea d’influència, abans i després de les desamortitzacions, que ha estat presentat per la Dra. Montserrat Moli Frigola.

L’òrgan de selecció de la beca, reunit el dia 8 d’abril de 2021 a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, va valorar els sis projectes de recerca presentats i va seleccionar la proposta presentada per Montserrat Moli com el treball guanyador de la beca. L’òrgan seleccionador de la beca està format per representants de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i, en concret, per la regidora i tècnics dels Departaments de Cultura i Patrimoni Històric, i també per representants de la Universitat de Girona, gràcies al conveni de col·laboració vigent a través de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ILCC) per a l’organització d’activitats acadèmiques, entre les quals l’organització de la Beca Jeroni Pujades.

Montserrat Moli Frigola és llicenciada en Història Moderna per la Universitat de Barcelona amb la tesi “La desamortització a la ciutat de Barcelona”, i és Doctora en Història Moderna per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi doctoral “La desamortització a la província de Girona (1835-1854)”. Té un ampli currículum acadèmic, de bibliografia publicada, conferències i cursos impartits, museologia, docència, més de 250 congressos i seminaris, premis personals a la recerca, participació en projectes de recerca,  d’estades en centres de recerca internacionals i és acadèmica corresponent de la Real Academia de la Historia (des de l’any 2008). Té 186 publicacions realitzades (entre 1974 i 2020) i ha elaborat 116 biografies per al Diccionari d’artistes catalans, valencians i balears (en premsa). Actualment i des de l’any 1984 és professora d’Arquitectura i Paisatge a la II Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, i està dirigint quinze tesis doctorals en l’àmbit de la Història Rural, el Paisatge, l’Urbanisme, l’Arquitectura, la Història de l’Art i l’Efímer d’Estat.

El seu treball guanyador de la 5a Beca Jeroni Pujades pretén investigar principalment el destí dels béns de les cinc comunitats de regulars de Castelló d’Empúries (dominics, mercedaris, agustins, franciscans i clarisses), i dels béns dels seculars (Comunitat de Preveres, Hospital Major de Pobres), així com també les propietats dels carlins, propis i comunals en el context històric, polític, social i econòmic de les diferents desamortitzacions del segle XIX (Mendizábal de 1836, Espartero de 1841 i Madoz de 1855). També es pretén estudiar el destí dels béns a la vila dels regulars benets de Sant Pere de Rodes, i dels seculars del Bisbat i la Catedral de Girona, i de la Comanda de Sant Llorenç de les Arenes, així com també el destí de les propietats del clergat i institucions castellonines fora del municipi, entre altres. 

A la primera edició de la beca resultà guanyador l’obra La invasió francesa de l’Empordà el 1285, del filòleg castelloní Daniel Genís, un projecte basat en l’edició de la Relación Histórica de Rafael Cervera, una traducció castellana de la Crònica de Bernat Desclot. La segona edició de l’obra va ser per al projecte Crèdit i endeutament al comtat d’Empúries (1330-1335), de l’historiador Xavier Soldevila, una obra sobre les diverses formes del crèdit popular al comtat d’Empúries durant la tercera dècada del segle XIV. La tercera edició de la beca va ser pel treball La Guerra del Francès (1808-1814) al comtat d’Empúries. Aportació biogràfica a Joan Rimbau Trull (1783-1854), sobre la Guerra del Francès i la figura de Joan Rimbau Trull, conegut amb el sobrenom de Simonet, de l’investigador Josep Puig. I la darrera i quarta convocatòria de la beca va ser pel treball Juristes, litigis i poder al comtat d’Empúries en temps de Jeroni Pujades (1568-1635), de Josep Capdeferro Pla, historiador del dret especialitzat en l’edat moderna i Doctor europeu en Dret.

La Beca Jeroni Pujades es va crear amb l’objectiu de promoure la investigació i la recerca sobre la història de Castelló d’Empúries i per extensió la del comtat d’Empúries, fruit del conveni de col·laboració vigent amb la Universitat de Girona. La beca té una dotació econòmica total de 3.005,06 € i comporta la publicació de l’obra guanyadora de la convocatòria per part del Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV de Castelló d’Empúries.

L’òrgan de selecció de la 5a Beca Jeroni Pujades, reunit el dia 8 d’abril de 2021 a la Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. | Foto: ACE.