Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Millores en seguretat i en accessibilitat universal a l’Ecomuseu Farinera

El museu adapta les seves instal·lacions a la normativa vigent. Les barreres físiques i comunicatives del Museu s’han pogut identificar gràcies al programa d’autoavaluació de l’accessibilitat MUSA, desenvolupat per la Xarxa Territorial de Museus de les Comarques de Girona.

A partir de l’Informe de seguretat elaborat des del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles i del Pla d’accessibilitat redactat l’any 2022 amb el finançament del Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya, aquest any el museu ha fet tot un seguit de millores per tal d’assolir l’objectiu de ser un equipament segur i inclusiu, que garanteixi les necessitats socials i l’accés universal a la cultura.

En relació a accessibilitat s’ha actuat principalment en la zona dels lavabos i de les escales i rampes del museu. Als lavabos l’actuació ha consistit en adaptar els sanitaris i rentamans a persones amb problemes de mobilitat. També s’ha modificat els sistema de tancament de les portes i s’ha col·locat un canviador de nadons més. I en breu s’instal·larà un sistema d’alarmes als lavabos accessibles.

Una altra de les millores s’ha fet en senyalització: s’han vinilat les portes dels lavabos per tal de que hi hagi contrast cromàtic entre les portes i els paraments i s’ha instal·lat senyalització en braille als lavabos i als ascensors.

A les escales del museu s’hi ha col·locat cinta antilliscant amb contrast als graons i s’ha reforçat la disposició de passamans en aquells trams que s’ha considerat necessari per tal que els visitants del museu puguin accedir d’un pis a un altre amb tota comoditat. Així mateix, s’han instal·lat tancaments en algunes obertures de la pavimentació per tal d’evitar la sortida accidental de bastons de les persones cegues.

Una altra de les actuacions que es realitzarà properament és l’anàlisi d’accessibilitat de la web del museu i la generació de l’informe oficial. Complint així amb la normativa europea i el Reial Decret 1112/2018 sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic determina que tots els ens de l’administració pública hauran de tenir les pàgines web accessibles i haver-ne realitzat una revisió de l’accessibilitat.

Per al proper exercici està previst continuar implementant les mesures d’accessibilitat previstes al Pla.

En relació a les millores en seguretat, el museu ha executat diverses mesures contemplades en l’informe. S’ha ubicat una càmera de seguretat al magatzem de reserva del museu, s’ha instal·lat a tres de les sortides d’emergència del museu uns electroimants que van connectats a una unitat de control per al seu desbloqueig en cas d’emergència i s’ha canviat a grau tres tot el sistema d’antiintrusió del museu, atès que la nova normativa de seguretat obliga als museus i sales d’exposicions a complir amb el grau 3 de seguretat.

Totes aquestes millores han estat possibles gràcies al suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya.