Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Participació de les Eleccions Locals 2023

El cens electoral del municipi de Castelló d’Empúries és de 5.771 persones, on hi ha 8 meses distribuïdes en dos espais electorals.

La participació a les Eleccions Locals fins les 18 hores ha estat d’un 38,10%, essent la participació de les meses la següent:

Sala Polivalent

                Mesa 1 A             47,00%
                Mesa 1 B             41,09%
                Mesa 2 A             51,02%
                Mesa 2 B             50,30%

Espai Alberes

                Mesa 3 A             34,13%
                Mesa 3 B             30,40%
                Mesa 4 A             26,50%
                Mesa 4 B             28,45%