Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Participació de les Eleccions Locals 2023

El cens electoral del municipi de Castelló d’Empúries és de 5.771 persones, amb 8 meses distribuïdes en dos espais electorals.

La participació a les Eleccions Locals al tancament a les 20 hores ha estat d’un 46,70%, essent la participació de les meses la següent:

Sala Polivalent

                Mesa 1 A             56,37%
                Mesa 1 B             51,33%
                Mesa 2 A             63,38%
                Mesa 2 B             59,60%

Espai Alberes

                Mesa 3 A             40,05%
                Mesa 3 B             36,91%
                Mesa 4 A             34,97%
                Mesa 4 B             36,53%