Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple extraordinari de caràcter urgent de la Corporació

Avui dimarts 19 de maig de 2020, a les vuit del vespre i de forma telemàtica, es celebrarà una sessió extraordinària de caràcter urgent del ple de la Corporació amb el següent ordre del dia:

  1. Pronunciament del Ple, si s’escau, de la urgència de la sessió
  2. Donar compte de Resolució d’Alcaldia, de suport i adhesió “Manifest dels ens locals davant la crisi del Coronavirus”
  3. Aprovació, si s’escau, de modificació d’Ordenances fiscals exercici 2020
  4. Aprovació si s’escau, convalidació Resolució d’Alcaldia núm. 2020/192 de modificació de crèdits per habilitació i suplement número 4/2020, mesures COVID-19
  5. Aprovació, si s’escau, expedient de modificació de crèdits 5/20 per habilitació i suplement de crèdits número 5/2020, mesures COVID-19
  6. Aprovació si s’escau, proposta de resolució d’agraïment a professionals que desenvolupen feines per afrontar la crisis de la covid-19 i de protecció efectiva dels mateixos, davant actes d’assetjament o assenyalament pel fet de tal acompliment
  7. Aprovació si s’escau, proposta de resolució per demanar la flexibilització de les regles fiscals amb la finalitat d’augmentar la capacitat pressupostària del món local

El ple es portarà a terme de forma telemàtica i es podrà seguir a través del Canal de Youtube de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. Es pot trobar l’accés directe a la web de l’Ajuntament.