Dilluns 21 d’octubre, a les vuit del vespre a la sala de sessions de la Casa Consistorial, es celebrarà una sessió extraordinària del ple de la Corporació amb el següent ordre del dia:

  1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des del núm. 815 fins a la número 868 de 9 d’octubre de 2019
  2. Sorteig per a la formació de les meses electorals a les eleccions Generals del 10 de novembre de 2019
  3. Aprovació inicial si s’escau, expedient d’habilitació i suplement de crèdit núm. 20/2019
  4. Aprovació inicial si s’escau, modificació puntual POUM núm. 7
  5. Aprovació provisional si s’escau, proposta de modificació POUM núm.8
  6. Aprovació provisional si s’escau, modificació puntual POUM núm. 9
  7. Aprovació provisional si s’escau, modificació puntual POUM núm. 10
  8. Aprovació si s’escau, increment retributiu per l’aplicació del Reial Decret Llei 24/2018 de 21 de desembre

Convocatòria oficial