Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple extraordinari de la Corporació

Dijous 5 de novembre de 2020, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió extraordinària del ple de la Corporació de forma telemàtica, amb el següent ordre del dia:

1.- Donar compte de l’informe control intern intervenció en base article 213, TR Llei Hisendes Locals
2.- Donar compte de trameses PMP, execució pressupostaria i morositat, tercer trimestre 2020
3.- Donar compte de l’exp. modificació de crèdits 12/2020 (03/20 Ecomuseu Farinera)
4.- Ratificació si s’escau, aprovació definitiva modificació dels Estatuts del Consorci de la Costa Brava
5.- Aprovació si s’escau, Compte General de l’exercici 2019
6.- Aprovació inicial si s’escau, modificació de crèdit per habilitació i suplement, núm. 14/20
7.- Aprovació provisional si s’escau, modificacions Ordenances Fiscals, exercici 2021
8.- Aprovació inicial si s’escau, modificació del Reglament Orgànic Municipal
9.- Aprovació si s’escau, addenda conveni marc programa finançament polítiques de joventut amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Convocatòria oficial