Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple extraordinari de la Corporació

Dijous, 1 de juliol, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió extraordinària del ple de la Corporació, de forma telemàtica, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació si s’escau, nomenament secretària registre civil
 2. Aprovació si s’escau, correcció errors lingüístics de topònims
 3. Aprovació si s’escau, corregir denominació carrers
 4. Aprovació si s’escau, modificar denominacions
 5. Aprovació si s’escau, oficialitzar la denominació de l’equipament anomenat
  Centre Cívic
 6. Aprovació si s’escau, proposta d’adhesió a l’Associació de municipis i entitats
  per l’energia pública
 7. Aprovació inicial si s’escau, exp. modificació de crèdits número 15/2021
 8. Aprovació inicial si s’escau, exp. modificació de crèdits número 16/2021
 9. Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a
  Càritas parroquial, per a l’any 2021
 10. Aprovació si s’escau, setena addenda conveni de col·laboració per al Pla
  Educatiu d’entorn, curs 2020-2021
 11. Aprovació si s’escau, adhesió a la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i
  Solidària
 12. Aprovació si s’escau, autoritzacions d’ocupació temporal, a precari, de diversos
  espais municipals a favor d’entitats del municipi, sense ànim de lucre
 13. Aprovació inicial si s’escau, modificació puntual del POUM número 11, noves
  zones d’amarraments no concessionals i nou club municipal de rem
 14. Aprovació inicial si s’escau, modificació puntual del POUM número 13, en l’àmbit
  qualificat amb la clau 7c-1 del sector industrial “El Pla”
 15. Aprovació si s’escau, Organigrama llocs de treball de l’Ajuntament
 16. Aprovació si s’escau, modificació plantilla Orgànica del personal de
  l’Ajuntament per a l’exercici 2021

Convocatòria oficial