Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari

Dijous 28 de març, a les vuit del vespre a la sala de sessions de la Casa Consistorial, es celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació amb el següent ordre del dia::

1. Aprovació si s’escau, acta sessió anterior núm. 2/19, ordinària del dia 31 de gener de 2019
2. Donar compte de les mocions aprovades des de l’inici del mandat i les de l’any anterior
3. Donar compte de l’expedient del 4t trimestre del PMP i de la morositat exercici 2018
4. Donar compte de l’expedient del 4t trimestre d’execució del pressupost 2018
5. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia, aprovant l’expedient de modificació de crèdits 1/19
6. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia, aprovant l’expedient de modificació de crèdits 2/19
7. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia, d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018
8. Donar compte de la Resolució d’Alcaldia, d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 6/2019 (01/2019 de l’Ecomuseu-Farinera)
9. Aprovació si s’escau, exp. reconeixement obligacions exercici 2018
10. Aprovació inicial si s’escau, modificació bases execució del Pressupost exercici 2019
11. Aprovació si s’escau, aclariment a la Direcció General del Cadastre referent al conveni de col·laboració cadastral
12. Aprovació si s’escau, declarar obres per reforma i rehabilitació façana Camí Vell a Sant Pere Pescador número 10, d’especial interès o utilitat municipal
13. Aprovació si s’escau, declarar obres per rehabilitació façana Carrer Muralla 25, d’especial interès o utilitat municipal
14. Aprovació si s’escau, conveni amb el Consorci de la Costa Brava, per l’establiment d’una xarxa bàsica supramunicipal d’abastament d’aigua en alta en l’àmbit de la Costa Brava Nord.
15. Aprovació inicial si s’escau, Reglament d’ús social dels centres d’Educació Infantil i Primària de Castelló d’Empúries
16. Aprovació si s’escau, adhesió al “Pacte contra la segregació escolar”
17. Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a l’Associació El Tamariu per l’any 2019
18. Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a Càritas Parroquial de Castelló d’Empúries, per l’any 2019
19. Aprovació si s’escau, conveni marc de col·laboració amb el Comitè Local de Roses – Castelló d’Empúries, de Creu Roja, per l’any 2019
20. Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció la Comissió de Festes Empuriabrava per l’any 2019
21. Aprovació si s’escau, conveni regulador per a l’atorgament d’una subvenció a Festival Sons del Món per l’any 2019
22. Aprovació inicial si s’escau, proposta de modificació Pla Ordenació Urbanística Municipal núm. 8
23. Aprovació inicial si s’escau, proposta de modificació Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Castelló d’Empúries núm. 9
24. Aprovació si s’escau, canvi denominació de l’Avinguda Joan Carles I per la d’Avinguda de la República Catalana
25. Aprovació si s’escau, canvi denominació del carrer Alfons XIII pel de carrer Mossèn Modest Prats
26. Aprovació si s’escau, designació d’un espai urbà del municipi amb la denominació de Plaça Josefina Gambús
27. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
28. Precs i preguntes