Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 30 de setembre, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació a la sala de sessions de la Casa Consistorial, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació si s’escau de les actes de les següents sessions:
  – sessió núm. 08/20, ordinària del dia 26 de novembre de 2020
  – sessió núm. 09/20, extraordinària i urgent del dia 28 de desembre de 2020
  – sessió núm. 01/21, extraordinària i urgent del dia 20 de gener de 2021
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 474 del dia 19 de juliol de 2021,
  fins a la número 654 del dia 17 de setembre de 2021
 3. Aprovació si s’escau, ratificar acord JdGL del dia 6 de setembre de 2021, aprovant l’expedient
  de les Línies Fonamentals dels Pressupostos de les Entitats Locals per l’exercici 2022
 4. Aprovació si s’escau, ratificar acord JdGL del dia 7 de juny de 2021 i convocar la concessió
  de subvencions per a la rehabilitació d’habitatges buits que es posin a disposició de la borsa
  d’habitatges de lloguer assequible
 5. Aprovació si s’escau, proposta de nomenament de Jutgessa de Pau Titular
 6. Aprovació si s’escau, proposta de nomenament de Jutgessa de Pau Substituta
 7. Aprovació si s’escau, delimitació amb el contingut recollit en l’acta de partió dels termes
  municipals de Castelló d’Empúries i Vilamacolum
 8. Aprovació si s’escau, Compte General de l’exercici 2020 de l’Ajuntament de Castelló
  d’Empúries i dels ens – Ecomuseu Farinera – Escola Infantil Municipal “Passeig de les Oques”- Escola Municipal de Música de Castelló d’Empúries “Antoni Agramont” – Castelló d’Empúries
  2000, SA
 9. Aprovació si s’escau establiment preu públic modalitat esportiva teles acrobàtiques.-
 10. Aprovació si s’escau, increment retributiu 0,9% personal Ajuntament i els seus organismes
  autònoms
 11. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració amb el Departament d’Educació per a prestar
  serveis d’atenció educativa complementària en UEC durant el curs 2021-2022
 12. Aprovació si s’escau, suspensió potestativa de llicències d’activitats i usos de producció
  d’energies renovables
 13. Aprovació si s’escau, suspensió potestativa de llicències i altres títols connexes per a l’exercici
  de les activitats relatives als jocs d’atzar
 14. Aprovació si s’escau, constitució taula d’acció social
 15. Aprovació si s’escau comunicació de la finalització dels contractes de concessió dels serveis públics d’aigua i sanejament, clavegueram i fosses sèptiques, de la urbanització Empuriabrava
 16. Aprovació si s’escau, inici d’expedient de canvi de forma de gestió dels serveis públics d’aigua i sanejament, clavegueram i fosses sèptiques, de la urbanització Empuriabrava
 17. Aprovació si s’escau, modificació de la plantilla de personal
 18. Aprovació si s’escau, moció per proposar el dia 16 de juliol, festa local de Castelló d’Empúries quan els dies 2 de febrer o 10 d’agost s’escaiguin en dissabte o diumenge
 19. Aprovació si s’escau, moció per al retorn a l’IVA reduït del 10% del sector de la Perruqueria, barberia i estètica
 20. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 21. Precs i preguntes

Convocatòria oficial