Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Suport econòmic de la Diputació de Girona

La Diputació de Girona va concedir mitjançant un acord de junta de govern, el 5 de juliol del 2021, una sèrie de subvencions per al departament d’esports de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries per tal de fer front a les despeses del curs 2020-2021. 

Concretament concedeix:

– 2.000 € per a destinar a les activitats de les escoles esportives municipals i casal esportiu d’estiu (programa D2 de suport a l’activitat esportiva escolar)

– 4.248,89 € per a destinar al servei de consergeria del pavelló municipal d’esports

– 7.098,67 € per a destinar al condicionament de l’accessibilitat als despatxos del pavelló municipal d’esports per persones amb mobilitat reduïda