Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 29 de setembre, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació, amb el següent ordre del dia:

 1. Donar compte al Ple, per part de l’adjunt del Síndic de Greuges de Catalunya, de l’informe anual de l’any 2021, de les actuacions realitzades a Castelló d’Empúries
 2. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 442 del dia 18 de juliol de 2022, fins a la número 550 del dia 16 de setembre de 2022.
 3. Dació de compte, si s’escau, dels informes definitius de control financer realitzats durant l’exercici 2021
 4. Dació de compte, si s’escau, dels informes resum anuals dels resultats del control intern de l’exercici 2021
 5. Aprovació si s’escau, ratificar acord JdGL aprovació línies fonamentals pressupost 2023
 6. Aprovació si s’escau, Compte General de l’exercici 2021
 7. Aprovació si s’escau, addenda 2022, pròrroga conveni establiment condicions gestió servei sanejament alta d’Empuriabrava, amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona
 8. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració amb el Consell Esportiu de l’Alt
 9. Empordà pel foment de l’esport escolar curs 2022-23
 10. Aprovació inicial si s’escau, expedient modificació de crèdits 12/2022
 11. Aprovació inicial si s’escau, expedient modificació de crèdits 13/2022, E.I. Passeig de les Oques 01/2022
 12. Aprovació definitiva, si s’escau, expedient modificació de crèdits 07/2022
 13. Aprovació si s’escau, autorització canvi de nom concessionari lot 4 edifici Gira-sol
 14. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 15. Precs i preguntes

Convocatòria oficial