Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 26 de gener, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació, amb el següent ordre del dia:

 1. Aprovació si s’escau, acta de la sessió núm. 03/22, ordinària del dia 31 de març de 2022.
 2. Aprovació si s’escau, acta de la sessió núm. 04/22, extraordinària i urgent del dia 4 de maig de 2022
 3. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 701 del dia 11 de novembre de 2022, fins a la número 18 del dia 14 de gener de 2023
 4. Aprovació si s’escau, ratificar acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de desembre de 2022, d’atorgament de poders a procuradores
 5. Aprovació si s’escau, ratificar acord de la Junta de Govern Local del dia 12 de desembre de 2022, de concórrer a la convocatòria de subvencions, en relació amb les actuacions del programa de primera experiència professional en les administracions públiques del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
 6. Aprovació si s’escau, adhesió a la Taula de l’Esport Adaptat, de la Diputació de Girona
 7. Aprovació si s’escau, canvi de nom concessió edifici Gira-Sol platja Empuriabrava – lot 1
 8. Aprovació si s’escau, conveni únic de col·laboració entre l’Agència Tributària de Catalunya i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, en matèria tributària
 9. Aprovació si s’escau, increment retributiu del 2,5% per aplicació de la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat, per a l’any 2023
 10. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració amb l’Associació El Tamariu, per a l’any 2023
 11. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració amb la Fundació Oncolliga, per a l’any 2023
 12. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració amb Creu Roja Espanyola (Comitè Local a Roses-Castelló d’Empúries), per a l’any 2023
 13. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració amb Caritas, per a l’any 2023
 14. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració amb la Federació Catalana de Vela, pel desenvolupament del projecte “Esport Blau Escolar”
 15. Aprovació inicial si s’escau, modificació puntual POUM 15 en l’àmbit del PPU-12 La Muga Sud
 16. Aprovació inicial si s’escau, modificació puntual POUM 16 en l’àmbit del Pla especial Urbanístic PEU-5, Av. Fages de Climent, en l’àmbit de l’Illa Moxó
 17. Aprovació si s’escau, actualització annex 6: Departaments de Cultura i de Festes, corresponent a l’any 2023 del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2023
 18. Aprovació si s’escau, addenda conveni col·laboració Ajuntament de Castelló d’Empúries utilització Rec del Molí per xarxa abastament Costa Brava Nord, pel període 2023-2024
 19. Aprovació si s’escau, Pla de gestió per a l’any 2023 de la societat CENET 06 SA
 20. Aprovació si s’escau, instar al concessionari FCC Aqualia Gestión Integral del Agua SA, la necessària continuació en la prestació del servei en els termes dels contractes de les concessions fins a 31 de desembre de 2023
 21. Aprovació si s’escau, conveni de col·laboració per a la promoció turística de les comarques gironines com a destí turístic, amb la Diputació de Girona, i en especial de l’aeroport de Girona
 22. Aprovació si s’escau, moció per a l’adhesió a l’Agenda digital dels municipis de Catalunya impulsada pel Consorci Localret
 23. Aprovació si s’escau, atorgament premis Espiga i Timó d’Or 2023
 24. Aprovació si s’escau, moció respecte a la creació dels premis de la Cultura i les Arts de Castelló d’Empúries i a la creació del Consell Municipal de Cultura
 25. Aprovació si s’escau, moció respecte a l’ocupació de les parcel·les de propietat municipal situades al polígon industrial El Pla
 26. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 27. Precs i preguntes

Convocatòria oficial