Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple Ordinari de la Corporació

Dijous, 30 de novembre, a les vuit del vespre, se celebrarà la sessió ordinària del Ple de la Corporació.
El Ple tindrà lloc a la Sala Gòtica de l’Ajuntament, amb el següent ordre del dia:

 1. Donar compte al Ple, per part de l’adjunt del Síndic de Greuges de Catalunya, de
  l’informe anual de l’any 2022, de les actuacions realitzades a Castelló d’Empúries
 2. Aprovació si s’escau, acta de la sessió núm. 10/23, ordinària del dia 28 de
  setembre de 2023
 3. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 720 del dia 18 de
  setembre de 2023, fins a la número núm. 855 del dia 16 de novembre de 2023,
 4. Donar compte de l’informe dels resultats de la votació final del Pressupost
  Participatiu 2024
 5. Donar compte de la tramesa del 3r Trimestre d’Execució, PMP i Morositat de
  l’exercici 2023
 6. Aprovació si s’escau, conveni amb el Servei Català de la Salut, per prestar
  assistència sanitària de cobertura pública en els consultoris municipals
 7. Aprovació inicial si s’escau, expedient baixa obligacions reconegudes exercicis
  tancats
 8. Aprovació inicial si s’escau, expedient de modificació de crèdits núm. 17/23
 9. Aprovació si s’escau, resolució de l’expedient de revisió d’ofici dels articles 22 i 3del conveni
 10. Aprovació si s’escau, designar representants a l’Associació de Municipis i Entitats
  per l’Aigua Pública (AMAP)
 11. Aprovació si s’escau, instar a la societat Cenet 06 SA a modificar article Estatuts i
  acordar la continuïtat de la prestació del servei
 12. Aprovació si s’escau, assumpte urgents
 13. Precs i preguntes