Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 30 de Juliol , a les nou del vespre, es celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació, de forma presencial, amb el següent ordre del dia:

1.- Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des del núm. 227 del dia 19 de maig de 2020 fins a la número 362 del dia 20 de juliol de 2020
2.- Donar compte de l’acord estratègic de concertació territorial per al desenvolupament econòmic local i l’ocupació de l’Alt Empordà
3.- Donar compte dels informes d’intervenció núm. 01/20, mesures de control intern, exercici 2019
4.- Donar compte del PMP i trameses MINHAP, segon trimestre 2020
5.- Donar compte de la Resolució d’Alcaldia d’aprovació exp. modificació crèdits núm. 09/2020 (exp. núm. 01/2020 Ecomuseu-Farinera)
6.- Donar compte del Conveni de col·laboració prestació unitats d’escolarització compartida (UEC) curs 2020-2021
7.- Donar compte del conveni de col·laboració de formació dual amb INS Cap Norfeu grau superior administració i finances
8.- Aprovació, si s’escau, fixació de les dues festes locals per a l’any 2021
9.- Aprovació, si s’escau, expedient de modificació de crèdits núm. 10/2020 (exp. 02/2020 de l’Ecomuseu Farinera) de l’exercici 2020, en la modalitat de suplements de crèdit mitjançant romanent líquid de tresoreria
10.- Aprovació, si s’escau, conveni per l’establiment de les condicions de gestió del servei de sanejament en alta amb el CCB-ELA
11.- Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat pla de transició (PTT)
12.- Aprovació, si s’escau, conveni de cooperació amb el departament d’educació per ampliar recursos del cicle formatiu de grau mitjà de manteniment d’embarcacions d’esbarjo
13.- Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració amb la Fundació GUIFI.NET
14.- Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració amb el Departament d’interior per l’adhesió a la Xarxa de Radiocomunicacions i Emergències de Seguretat de Catalunya Rescat
15.- Aprovació, si s’escau, conveni de col·laboració amb INS Cap Norfeu per cicle formatiu de grau mitjà de gestió administrativa
16.- Aprovació, si s’escau, concessió de subvenció directa Cooperativa Agrícola Castelló d’Empúries
17.- Aprovació, si s’escau, concessió de subvenció directa Fundació Privada Hospital de Santa Llúcia biomassa
18.- Aprovació, si s’escau, concessió de subvenció campionat de volei Platja
19.- Aprovació, si s’escau, expedient de concessió d’ús privatiu de diferents espais del domini públic municipal, al Sector Poblat Típic, Avda. Principal
20.- Aprovació provisional, si s’escau de la modificació puntual núm. 7 del POUM, canvi de sistema d’aparcament zona portuària per equipament cultural, social i religiós
21.- Aprovació, si s’escau de la verificació del text refós de la modificació puntual núm. 8 del POUM per la correcció de diferents errades d’aquest document
22.- Aprovació, si s’escau, de la verificació del text refós de la modificació puntual núm. 9 del POUM en l’àmbit del Sector Puigmal
23.- Moció que presenta l’equip de Govern de denúncia a l’espionatge polític i per demanar aclarir els fets del “Catalangate”
24.- Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans de Castelló d’Empúries-Empuriabrava per a que en futures instal·lacions municipals es tingui en compte l’ús d’energies renovables
25.- Moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans de Castelló d’Empúries-Empuriabrava sobre seguretat ciutadana
26.-Aprovació, si s’escau, assumptes urgents

Convocatòria oficial