Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Ple ordinari de la Corporació

Dijous 26 de novembre, a les vuit del vespre, se celebrarà una sessió ordinària del ple de la Corporació de forma telemàtica, amb el següent ordre del dia:

 1. Donar compte de les Resolucions d’Alcaldia des de la núm. 516 del dia 14 de setembre de 2020, fins a la número 652 del dia 13 de novembre de 2020
 2. Donar compte de la tramesa corresponent al cost efectiu dels serveis de l’exercici 2019
 3. Donar compte del resultats de la votació final del Pressupost participatiu
 4. Aprovació inicial si s’escau, exp. Modificació de crèdits per suplement i habilitació núm. 15/20
 5. Aprovació si s’escau, atorgament subvenció a l’Associació PROGAT AMPURIA
 6. Aprovació si s’escau, revisió de preus del contracte de l’empresa CENET 06 SA
 7. Aprovació si s’escau, designar denominació de “Carreró de la Casa Gran” al carrer situat a un dels laterals de l’anomenada La Casa Gran
 8. Aprovació si s’escau, designar denominació de cinc carrers del sector Gran Reserva
 9. Aprovació si s’escau, Bases especifiques reguladores de les subvencions per a entitats esportives que promocionin les categories inferiors i participin en competicions esportives federades
 10. Aprovació si s’escau, Pla Estratègic del desenvolupament econòmic local i
  l’ocupació a l’Alt Empordà 2020-2025
 11. Aprovació si s’escau, adhesió a la Plataforma de comerç local de la Diputació de Girona
 12. Aprovació inicial si s’escau, plantilla, Pressupost General de la Corporació i les Bases d’Execució del Pressupost exercici 2021
 13. Aprovació si s’escau, moció de recolzament al gremi de bars, restauració i centres d’estètica del municipi, davant les mesures adoptades pel govern de la Generalitat i de creació d’ajuts econòmics per aquests sectors
 14. Aprovació si s’escau, assumptes urgents
 15. Precs i preguntes

Convocatòria oficial