Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Primera reunió de la nova Comissió del Nomenclàtor

El passat dimarts, 10 de novembre a les 19.30 h, es va reunir per primer cop durant aquesta legislatura i després de la renovació dels seus membres, la Comissió del Nomenclàtor de forma telemàtica.

Aquesta comissió està integrada per representants tècnics, representats polítics i  representants de la ciutadania. Aquest òrgan es va crear amb la voluntat d’establir un mecanisme i un reglament que permeti dur a terme correctament la competència de les corporacions locals en ordre a l’establiment de la denominació dels espais, vials públics o equipaments, no tan sols de nova creació sinó també per al canvi de denominacions anteriors.

Cal recordar que la comissió és un òrgan d’assessorament, informe i consulta, i les decisions que es prenen en la comissió no son vinculants sinó que requereixen ser aprovades per ple.

Durant aquesta primera sessió es van tractar diversos temes, dels quals es va acordar informar favorablement la denominació del Carreró de la Casa Gran situat al centre històric, i la denominació de 5 carrers existents al sector Gran Reserva d’Empuriabrava. Ara ha de ser el Ple de la Corporació qui ha d’aprovar aquestes propostes.

Així mateix, recordem que les entitats públiques o privades, agrupacions de veïns o particulars, poden formular una petició de denominació, que hauran de formular per escrit raonat adreçat a l’Ajuntament, i que serà examinat per la Comissió del Nomenclàtor.