Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Reallotgem.cat, un nou programa que impulsa l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

Els propietaris rebran 18 mesos de lloguer per avançat i tindran llogaters estables, cobrament assegurat durant 5 anys i el retorn de l’habitatge en les mateixes condicions. La família pagarà un lloguer social a la Generalitat de Catalunya.

L’Oficina Local d’Habitatge de Castelló d’Empúries informa a les persones propietàries que vulguin formar part del programa

Mitjançant el programa Reallotgem.cat, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya arrendarà habitatges de propietat privada, per tal de poder-hi allotjar, per la via de la cessió d’ús, les persones en situació d’emergència econòmica i social que havent obtingut proposta favorable d’adjudicació d’habitatge per part de la Mesa d’emergències de Catalunya o municipal, si és el cas, estiguin pendents de reallotjament.

Així mateix, i com a mesura transitòria, el programa contempla la possibilitat d’arrendar establiments hotelers en la modalitat d’hotels apartament, per dur a terme el reallotjament esmentat amb els objectius següents:

  • Destinar a lloguer social habitatges de propietat privada o apartaments.
  • Incrementar la dotació d’habitatge social per posar a disposició de les meses d’emergències.
  • Facilitar el reallotjament de les persones en situació d’emergència econòmica i social procedents de la Mesa d’emergències de Catalunya o municipal.

Els propietaris rebran 18 mesos de lloguer per avançat i tindran llogaters estables, cobrament assegurat durant 5 anys i el retorn de l’habitatge en les mateixes condicions. La família pagarà un lloguer social a la Generalitat de Catalunya.

Requisits dels habitatges:

  • Disposar de cèdula d’habitabilitat vigent
  • Estar en condicions que permetin ser ocupats de manera imminent i tenir d’alta els subministraments, o bé disposar dels butlletins necessaris per a poder donar-los d’alta.
  • Tenir una superfície màxima útil de 90 m2.
  • S’admetran habitatges amb superfície superior, però les condicions econòmiques màximes es regularan per aquest màxim de 90m2

Requisits de les unitats d’allotjament (apartaments) dels hotels apartament:

  • Tenir una superfície mínima útil de 24 m2.
  • Disposar de cuina amb l’equipament bàsic d’ús privatiu
  • Disposar de bany d’us privatiu

El Programa Reallotgem.cat s’iniciarà amb un pressupost de 21 MEUR, la qual cosa implica un potencial entre 1.300 i 1.500 habitatges i/o apartaments destinats a famílies en situació d’emergència habitacional.

Per a més informació us podeu adreçar a  l’àrea d’habitatge de l’Ajuntament a través del correu habitatge@castello.cat o podeu consultar el web de l’Agencia de l’Habitatge.