Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Restriccions d’aigua en usos urbans

Les restriccions d’aigua en usos urbans en municipis que es troben en estat d’alerta, ha provocat canvis en la periodicitat i la quantitat d’aigua que es dedica en aquest ús. Per aquest motiu, des de Castelló 2000, els regs de parcs i jardins es porten a terme només dos dies a la setmana i en horari de menor insolació de 20 a 8 h. A més, per tal de fer un ús racional i eficient dels recursos hídrics del nostre poble, se substitueix l’aigua potable per aigua del subsol, ja que la qualitat de l’aigua no és per al consum humà sinó per al reg de l’arbrat i dels parcs i jardins del nostre municipi.

De la mateixa manera, des de Cenet,  per minimitzar el consum d’aigua, s’han suprimit les neteges amb mànega (aigua corrent) i s’ha reforçat la neteja amb hidronetejadora autònoma, un sistema d’alta pressió que optimitza el consum d’aigua. Amb l’hidronetejadora autònoma equipada sobre un vehicle lleuger es pot arribar a qualsevol punt del nucli urbà, substituint la neteja amb mànega per un sistema d’alta eficiència. Amb aquest servei es permet garantir la neteja viària especialment en sectors problemàtics a causa de la presència de miccions de gossos, excrements de colom, àrees d’aportació de residus i taques en paviments.

Recordem  també que el reg de jardins particulars es poden portar a terme, com a màxim, dos dies a la setmana, i tenint en compte l’horari de menor d’insolació i adaptant-se a les condicions de temperatura i humitat. En aquest sentit, les restriccions en estat d’alerta afecten també l’ompliment de les piscines o la neteja de vehicles entre d’altres. Podeu consultar-ho en la infografia de restriccions.