Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’actualitzen els continguts del Portal de Retiment de Comptes

Aquest matí s’han actualitzat els continguts del portal de Retiment de Comptes amb les accions i projectes que estan desenvolupant les diferents àrees de l’Ajuntament així com l’estat de compliment en què es troben en data 30 de setembre de 2020.
En el Portal de Retiment de Comptes hi trobareu de forma detallada totes les accions i projectes en què estan treballant les diferents àrees, així com els indicadors de compliment del projecte i l’execució pressupostària.En total són 7 àrees que es desenvolupen en 30 eixos i que porten a terme més de 340 accions. El Retiment de Comptes és un servei que l’Ajuntament posa a disposició del ciutadà per tal que conegui de primera mà l’acció municipal amb la voluntat d’informar i generar confiança.  És un exercici de transparència que va més enllà del compliment normatiu així com també un exercici de qualitat democràtica i de millora de l’eficàcia de les polítiques públiques, en la mesura que suposa una tasca d’anàlisi constant de l’activitat que s’està desenvolupant. Al portal de Retiment de Comptes hi trobareu també un espai dedicat a enquestes per tal de  recollir les aportacions i suggeriments dels ciutadans, amb la finalitat d’establir un permanent feedback entre ciutadania i administració.

El passat mes de juliol l’Ajuntament de Castelló d’Empúries posava en marxa el  Portal de Govern Obert i Retiment de Comptes com una eina que apropa l’administració local cap a una major transparència i que informa de manera clara i entenedora sobre el grau de compliment  de les accions previstes pel govern municipal.  També s’hi troba l’accés al Portal de Transparència i Dades obertes, i la secció de Participació Ciutadana de l’Ajuntament,  àrea a través de la qual es vehiculen totes les polítiques públiques del municipi, informació relativa a protecció de dades i també www.governobertcastello.cat .