S

Seguint amb la línia d’accions per dinamitzar les activitats econòmiques del municipi, el departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, responent a la necessitat del sector empresarial expressada en les diferents sessions de treball, de disposar de senyalització de les empreses del polígon industrial El Pla, ha col·locat a l’entrada del polígon industrial El Pla un rètol indicatiu de la ubicació de les empreses que ho han sol·licitat.

En el marc del projecte comarcal de dinamització dels polígons d’activitat econòmica, també s’han realitzat altres accions relacionades amb la millora de la competitivitat de les empreses del polígon, com formació adreçada als empresaris, i accions informatives en temes de seguretat, gestió de residus i neteja.

Des del departament de Promoció Econòmica, la regidora Helena Solana valora molt positivament aquesta experiència que ha consistit en treballar conjuntament amb el sector empresarial tots aquells aspectes de millora del polígon, i considera que cal seguir treballant en aquesta línia.