Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

EXPOSICIONS DE PRODUCCIÓ PRÒPIA

  • “30 anys d’arxiu municipal a Castelló d’Empúries”, (2017).

   Mostra retrospectiva dels trenta anys de la posada en funcionament del servei d’arxiu municipal a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

   Durant la festa de la Candelera de l’any 1987 l’alcalde Esteve Ripoll va inaugurar la nova seu de l’Ajuntament a l’edifici de l’antic Convent de Sant Domènec, on es preveien unes dependències pel servei d’arxiu.

   L’exposició es divideix en diferents àmbits que repassen la coexistència de cinc arxius –el de l’escrivania dels comtes d’Empúries, el de la Comunitat de Preveres de Santa Maria, els de les notaries de Mallén i de Bofill, i el del Consell Municipal-, que durant segles van romandre a Castelló d’Empúries. Aquesta circumstància va afavorir una extensa producció documental. La mostra també introdueix el visitant en la història de l’Arxiu municipal de Castelló d’Empúries des de la seva creació l’any 1987 fins avui, tot repassant els seus fons documentals, els ingressos i les donacions rebudes, el tractament de la documentació, les instal·lacions, les consultes i les accions de conservació i difusió del patrimoni documental castelloní.
   Amb la voluntat de celebrar aquest 30è aniversari s’ha programat una exposició temporal produïda pel mateix Arxiu Municipal i que es podrà visitar a la Sala del Blat de l’Ecomuseu-Farinera entre els mesos de febrer i maig de 2017. La mostra, que porta per títol “30 anys d’arxiu municipal a Castelló d’Empúries” presenta i analitza el paper d’aquest centre cultural com a servei i motor encarregat de la recuperació, conservació, gestió, descripció i difusió del patrimoni documental de Castelló d’Empúries.

   Dates: del 4 de febrer al 28 de maig de 2017 a la Sala del Blat de l’Ecomuseu-Farinera.

  • “Una història de dones. De l’època medieval a la transició democràtica del segle XX”.

   Exposició en motiu del Dia Internacional de les dones (08-03-2016).

   L’exposició “Una història de dones De l’època medieval a la transició democràtica del segle XX”, que ha estat produïda per l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries, fa un recorregut al paper de la dona dins la societat al llarg de la història. A través de quatre panells, cadascun dedicat a un període històric: l’edat mitjana, dels moviments feministes al tombant de segle XX, cap a la Segona República i un pas enrere i dos endavant, 1939-1979, podrem descobrir com la dona s’ha anat fent camí al llarg dels segles enmig d’una societat marcadament patriarcal. La influència de l’església, els pactes matrimonials i la creació de la figura de l’hereu són aspectes que destaquem durant el període medieval.  Al llarg del segle XIX , la mostra es centra en  la configuració del moviment feminista  i la seva vinculació a les demandes de les sufragistes, les mobilitzacions i l’accés al món laboral especialment a la  Segona Revolució industrial i  sobretot durant la I Guerra mundial. També podrem esbrinar com la dona es va incorporar a la vida social gràcies a un seguit de canvis en els  costums i en la indumentària i com durant la Segona República, les dones,  i per primera vegada, van aconseguir el dret de vot i de ser elegibles. Els  grans avenços aconseguits en els anys republicans quedaran estroncats per l’esclat de la Guerra Civil Espanyola. A la postguerra, el règim franquista va utilitzar tota mena de mecanismes per aïllar les dones de la societat i recloure-les dins la família. El discurs de l’exposició s’acaba amb els primers anys de la transició, quan es van poder recuperar els drets democràtics i la llibertat sobre el cos.  En aquest sentit doncs, coneixerem dones de totes les condicions, orígens i formacions, defensores de les causes feministes, sufragistes, lluitadores anònimes, polítiques, mestres i mestresses de cases.
   El discurs expositiu canalitza la informació històrica des d’una visió general a una visió més detallada amb fets i personatges locals, complementats amb fotografies i documents majoritàriament procedents de l’Arxiu Municipal de Castelló d’Empúries. És una mostra didàctica però alhora amb rigor històric. Destacarem entre la documentació exposada, un procés fins ara inèdit sobre violència envers les dones de l’any 1815 incoat a la Cúria del Batlle de Castelló. Mariangela denuncia al seu marit per maltractaments, el text del procés relata amb detall els abusos físics i psíquics que patia la denunciant. Un altre document rellevant, procedent del fons del comtat d’Empúries, està relacionat amb l’elevat dot que va haver de pagar el rei Pere III el Cerimoniós al comte Joan d’Empúries l’any 1376, en motiu del casament de la seva filla Joana. D’un període posterior, podrem llegir el testimoni d’una mestra que denuncia les desigualtats en l’educació entre nens i nenes i l’homenatge a la dissenyadora Estrella Rivas, vídua de Josep M. Ametlla, entre altres.
   “Una història de dones” està complementada amb dues vitrines on s’exposa material gràfic, bibliogràfic i documental que permet la vinculació amb el discurs expositiu. D’entre les peces més significatives, hi ha el segon volum del De Pactis Nuptialibus sive capitulis matrimonialibus tractatus ( 1612) del jurista olotí Joan Pere Fontanella.

 • Empuriabrava, 40 anys. (2007)

 • La Basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries. Mil anys d’història. (2007)

 • El foc de Castelló. 1874-2006. Camp de Batalla entre carlins i liberals. (2006)

 • El comtat d’Empúries a l’època medieval. Confluència de cultures. (2004)

 • Gent de Castelló ( 2000)

 • Mostra dels 75 anys de futbol a Castelló d’Empúries. (1998)

 • El Procés de restauració del llibre del consell municipal, 1535-1545. (1995)

 • Castelló d’Empúries i la música. (1990)

 • Mostra de fotografia antiga de Castelló d’Empúries. (1988)

COL·LABORACIONS EN EXPOSICIONS D’ALTRES PRODUCTORS

 • “Geografies Menudes”, (2018)

  Projecte expositiu de l’artista Pilar Farrés i del fotògraf Manel Puig, en motiu del Dia Internacional de les dones. Una travessia per la memòria històrica i el paisatge humà femení de Castelló d’Empúries, a partir de la màgia intemporal de la fotografia. Un projecte col·laboratiu entre diverses àrees de l’Ajuntament de Castelló d‘Empúries: Ecomuseu-Farinera, Arxiu Municipal, Departament de Benestar Social i Famílies i Àrea d’Alcaldia; que permet reivindicar les dones, posant-les al davant de la càmera i recuperant també els records del passat d’aquelles que van trepitjar aquests els carrers de la vila abans que nosaltres. Per a l’elaboració d’aquest projecte artístic s’han realitzat unes 300 fotografies i s’han recuperat, a través de l’Arxiu municipal, unes 600 imatges antigues cedides per una quarantena de famílies i particulars.

  • “Recorregut fotogràfic dels primers anys d’Empuriabrava”, (2017).

   L’exposició fa un recorregut fotogràfic als inicis de la urbanització Empuriabrava, la marina residencial més gran d’Europa. La seva construcció va coincidir amb el boom turístic dels anys seixanta i va ser promoguda per l’empresa Eurobrava SA, convertida posteriorment en Ampuriabrava SA. Els promotors de la qual eren Miquel Arpa Batlle, Fernando Vilallonga, Pere Coll, Lluís Carulla, i posteriorment Antonio de Moxó –marquès de Sant Mori-.
   L’exposició està formada per onze plafons. La tria de les fotografíes i la seva distribució en els panells explicatius va ser elaborada l’any 1992. Actualment però, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a través de l’Arxiu Municipal, ha reeditat l’exposició original, l’ha actualitzada i n’ha revisat els textos. S’han confeccionat un seguit de plafons vinílics que expliquen els orígens de la marina. Els textos apareixen acompanyats d’imatges antigues i fotografies aèries que mostren la construcció de vials, canals i de l’edifici del club nàutic, o també la promoció, el turisme i l’oferta esportiva, entre altres.Les fotografies i els documents que s’exposen són còpies, provenen de l’arxiu de l’empresa promotora Ampuriabrava SA i de la col·lecció particular del topògraf Francesc Compte Cervera, responsable de dirigir el replanteig de canals i vials entre els anys 1965-1967. Els originals han estat cedits pel seu propietari, Miquel Arpa Vilallonga, fill d’un dels promotors, a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries amb destí a l’Arxiu Municipal. La cessió realitzada per Miquel Arpa a l’ajuntament està formada per 890 fotografies, 246 diapositives, 27 pel·lícules de 35 mm i altra documentació relativa a la promoció de la urbanització.L’exposició que serà permanent, situada al primer pis del Edifici del Club Nàutic, estarà oberta de dilluns a divendres de 8 del matí a 22h i els caps de setmana i festius de 9 a 14h.