Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Sessió formativa interna sobre “Polítiques per la diversitat sexual i de gènere” a l’Ajuntament de Castelló d’Empúries

Ahir es va portar a terme una sessió formativa voluntària adreçada al conjunt de treballadores i treballadors de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries.

L’objectiu d’aquest tipus de formació és conèixer i reflexionar al voltant dels conceptes bàsics de la diversitat sexual i de gènere i del marc normatiu de les polítiques LGTBI (Lesbianes, Gays, transsexuals, bisexuals, Intersexuals). 

Els continguts van centrar l’atenció en el model sexe-gènere-orientació sexual i la perspectiva interseccional (normes i exclusions ) i el deure d’intervenció de la Llei 11/2014, per garantir els drets LGTBI i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.  Aquesta llei té per objecte establir i regular els mitjans i mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits, tant públics com privats, sobre els quals la Generalitat i els ens locals tenen competències.

La Llei contempla la formació del personal al servei de les administracions públiques, tant funcionari com laboral, sobre el deure d’intervenció quan es té coneixement d’una situació de risc o sospita fonamentada de discriminació o violència per raó d’orientació sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

La formació va ser impartida per la senyora Tina Ruiz Comellas, tècnica comunitària dels Serveis d’Atenció a la Comunitat del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Actualment és la referent del Servei d’Atenció  Integral a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere de la Garrotxa.

Des dels Departaments de Benestar Social i Famílies i de Recursos Humans de l’Ajuntament, s’ha cregut que és una proposta interessant  que aporta recursos als treballadors i treballadores per tal de reflexionar, integrar, aprendre i tractar de forma inclusiva la diversitat sexual i de gènere. A la sessió, que es va celebrar a la sala gòtica, hi va assistir personal de diversos departaments fent evident que és una temàtica d’interès transversal.