Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

S’obre el termini per sol·licitar les subvencions per a actuacions d’estalvi energètic en activitats econòmiques

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, a través del Departament de Promoció Econòmica, ha obert la convocatòria de subvencions per a actuacions d’estalvi energètic en establiments amb activitat econòmica a Castelló d’Empúries i a Empuriabrava.

Les subvencions estan adreçades a  les persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment al municipi de Castelló d’Empúries que estiguin legalment constituïdes i que compleixin els requisits següents:
· Que hagin realitzat les inversions o despeses descrites en l’article 1 d’aquesta subvenció i dins el període comprès entre l’1 de gener del 2022 i el 31 de desembre de 2023. Les obres o actuacions per a les quals es demana la subvenció ja s’han d’haver realitzat en el moment de presentar la sol·licitud i el seu cost serà l’acreditat. Es presentaran la sol·licitud i la justificació a la vegada.
· Que els titulars de l’activitat econòmica desenvolupin la seva activitat a Castelló d’Empúries, i que tinguin domicili social o seu de l’establiment en el terme municipal.
· Que els titulars disposin de les autoritzacions municipals corresponents (llicències d’obra i d’activitats) i que s’exerceixi l’activitat per un període mínim de 9 mesos/any.
· Que les persones físiques o jurídiques titulars d’un establiment estigui al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Castelló d’Empúries (en cas contrari, es podrà efectuar la corresponent compensació d’ofici).
Les accions subvencionables s’agrupen en:

  1.      Renovació de finestres i tancaments exteriors.
  2.       Aïllament tèrmic.
  3.      Estalvi energètic i implementació d’energies renovables

Els projectes subvencionables s’han d’haver executat de l’1 de gener del 2022 al 31 de desembre de 202..

La subvenció màxima que pot optar un sol·licitant és de 5.000 €. El termini finalitza el 29 de febrer del 2024 o fins a esgotar partida pressupostària. Podeu consultar tota la informació i instruccions per portar a terme la sol·licitud al següent enllaç.

Per a més informació, adreceu-vos a promocioeconomica@castello.cat o al 972 45 0088.