La Junta de Govern del 16 de juny de 2020 de la Diputació de Girona ha atorgat al municipi el suport econòmic següent:

Fons de Cooperació Econòmica i Cultural 2020

Línia de subvenció que pretén incentivar les inversions municipals, contribuir al finançament dels serveis municipals obligatoris i promoure les activitats de caràcter cultural.

Reasfaltat de diferents carrers del municipi   190.264,85 €  
Actuacions en camins   1.100,00 €  
Cooperació Cultural   33.576,15 €  
Noves Tecnologies   4.980,92 €  
TOTAL 229.921,92 €