Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Suport econòmic de la Diputació de Girona

La Junta de Govern del 16 de juny de 2020 de la Diputació de Girona ha atorgat al municipi el suport econòmic següent:

Campanya del Pla a l’acció per a la línia 1 de gestió energètica municipal

Servei de comptabilitat i gestió energètica i Informe de seguiment:

Subvenció Total Import 2020 Import 2021
3.724,50 1.862,25 1.862,25