La Junta de Govern del 16 de juny de 2020 de la Diputació de Girona ha atorgat al municipi el suport econòmic següent:

Campanya del Pla a l’acció per a la línia 1 de gestió energètica municipal

Servei de comptabilitat i gestió energètica i Informe de seguiment:

Subvenció Total Import 2020 Import 2021
3.724,50 1.862,25 1.862,25