Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Termini de presentació d’instàncies: del 26/08/2023 al 14/09/2023 (20 dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació de l’extracte de l’anunci de la convocatòria en el DOGC)

Publicació de les bases i la convocatòria al BOP núm. 162 de 22/08/202308/2023

Publicació al DOGC núm. 8987 de 25/08/2023

Termini de presentació d’esmenes: del 19/09/2023 al 23/09/2023