Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Un pas més en l’inventari de la documentació antiga de la Farinera de Castelló d’Empúries

Aquest estiu s’han reprès les tasques de classificació de la documentació de l’antiga fàbrica de farines de Castelló d’Empúries. Aquesta tasca que es va iniciar a finals del 2016 és possible gràcies a l’ajut rebut de la Xarxa de Museus de Comarques de Girona i la col·laboració del SAM de Girona.

Aquest estiu, la historiadora Ariadna Comas, acabarà la indexació de les darreres caixes de documentació i començarà una primera classificació arxivística del material per tal de fer-lo consultable. La documentació recull llibres de comptabilitat, albarans, correspondència, etc. de les diferents raons socials que la fàbrica de farines va tenir al llarg de la seva història. Des de 1920 fins 1932 es coneixia com a Harinera “La Confianza”, una societat entre el sr. Enrique Chantier Batlle i el sr. Mario Godo Riera. Des de 1932 fins 1947 estava arrendada a Juan Ungé Mulà i es deia Harinera “La Confianza”, mentre que al 1947 fins 1958 es deia Harinera “La Mercedes”. Finalment, des del 1958 fins 1965 es va constituir com a societat limitada, coneguda per Compañia Harinera de Castellón de Ampurias, SA.