Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Acaba la revisió de l’autocompostatge dels veïns de Castelló d’Empúries

Durant aproximadament dos mesos els serveis tècnics de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries han efectuat  visites als habitatges del municipi en els quals es té constància que es practica l’autocompostatge. Es tracta d’aquells habitatges que en alguna ocasió han sol·licitat a aquest Ajuntament la cessió d’un compostador així com la d’aquells altres que l’han adquirit per iniciativa pròpia i que han comunicat a l’Ajuntament l’exercici d’aquesta pràctica en la gestió dels seus residus.

Aquestes tasques d’inspecció s’efectuen per constatar que es realitza correctament l’autocompostatge de la fracció orgànica domiciliària, i d’aquesta manera poder optar al descompte del 20% en el preu de la taxa d’escombraries municipal. Tots aquells veïns i veïnes del municipi que es vulguin inicar en la pràctica de l’autocompostatge poden demanar-ho a l’àrea de medi ambient de l’Ajuntament on se’ls farà una cessió gratuïta del compostador.

En aquests moments hi ha un total de 130 llars que es fan el seu adob de qualitat pel jardí ajudant així a  reduir el volum de residus que es dipositen als contenidors  i, a la vegada, alliberen al servei públic d’uns evidents costos de recollida i tractament d’aquesta fracció de residus. Aquesta campanya es porta a terme al nostre municipi des de l’any 2009.

Segons Joan Basí, Regidor de Medi Ambient, “el compostatge casolà és el paradigma del reciclatge i dels models circulars que ara són tant en boca de tothom. Reciclem la fracció orgànica i això està molt bé, però a més ho fa cadascú a casa seva i el producte final acaba anant al mateix lloc on s’ha generat el residu ”.