Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Acaben les obres de la plaça Francesc Macià

Es donen per acabades les obres de construcció de la canalització d’aigües pluvials de la plaça Francesc Macià, davant de l’Escola Ruiz Amado. Els treballs han consistit en diverses intervencions com la construcció  d’un interceptor al carrer Pau Casals, que recollirà l’aigua que s’acumula al carrer; la instal·lació de diferents embornals, tant a la pista de l’Escola Ruiz Amado com davant del camp de futbol; i el sistema de bombament, al que estan connectats tots aquests embornals. Aquest bombament conté quatre bombes que funcionaran segons les necessitats, i compta també amb un grup electrogen que, en cas que hi hagi un tall de subministrament elèctric, permetrà que no s’interrompi el funcionament.  

Aquesta obra ha de permetre drenar l’aigua tant del pati de l’Escola Ruiz Amado com del camp de futbol que, en estar situats a la part més baixa del poble, sovint quedaven inundats. La Diputació de Girona, mitjançant el decret del President de data 5 d’abril de 2022, ha atorgat al municipi una subvenció per al finançament d’aquesta nova canalització, amb un import de 90.000 €.