El Govern de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’RD 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma, i en el marc del PROCICAT, ha considerat necessari posar en marxa un programa de salut pública que garanteixi a tota la població de Catalunya l’accés a mascaretes, amb la finalitat de contribuir a reduir els contagis de la malaltia .

A partir d’avui dilluns 20 d’abril es començaran a distribuir i lliurar les mascaretes de la següent manera:

Destinataris del programa: es podran lliurar mascaretes a tots els ciutadans i les ciutadanes que presentin una targeta d’identificació sanitària (TSI), amb codi CIP o codi SNS, ja siguin de Catalunya o d’altres comunitats autònomes, mutualistes públics o privats, sense cap tipus de restricció. No obstant això, la distribució es pot prioritzar seguint l’ordre que s’indica a continuació: 1. persones vulnerables laboralment actives o persones que presentin símptomes respiratoris, encara que siguin lleus, i els seus contactes més estrets; 2. persones laboralment actives; 3. persones vulnerables que no puguin evitar sortir de casa; i 4. la resta de la població. 

Lloc de distribució de les mascaretes: es lliuraran a totes les oficines de farmàcia de Catalunya, en el marc de la campanya Mascareta Salut. 

Nombre de mascaretes a dispensar en cada entrega: inicialment s’estableix per a cada ciutadà o ciutadana una única dispensació cada set dies. La periodicitat es podrà modificar, sempre amb antelació suficient per comunicar-ho apropiadament a la població destinatària. El nombre màxim de mascaretes que es podran dispensar serà inicialment d’una mascareta per persona i període, i s’anirà ampliant en funció de la disponibilitat d’estoc, amb un topall màxim inicial de dues mascaretes per dispensació, fins a haver distribuït el total de catorze milions de mascaretes de què disposa la campanya. En cas que els destinataris recullin un nombre de mascaretes inferior al topall establert corresponent en cada període, aquest nombre no els resultarà acumulable per als períodes següents. 

Cost de les mascaretes per a l’usuari i sistema de facturació: durant la vigència de la campanya, la primera mascareta dispensada a ciutadans amb CIP del Servei Català de la Salut (CatSalut) o codi SNS, de Catalunya o d’altres comunitats autònomes, es lliurarà gratuïtament a càrrec del Servei Català de la Salut sense cap aportació del ciutadà o ciutadana. Un cop dispensada la primera mascareta, els usuaris del programa podran accedir a successives dispensacions de mascaretes a preu de cost, pagant 0,72 euros per mascareta.